Om du blir uppsagd ska du se till att få det skriftligt, det ska framgå om du är arbetsbefriad, om du har rätt att ta annan anställning under uppsägningtiden. Här ger Akavias expert tips på vad man ska tänka på om man blir uppsagd. 

Fråga: Jag arbetar som vd vid ett mellanstort bolag. Jag fick i går muntligt besked av styrelsen att de vill avsluta mitt uppdrag för att ta in en ny vd. Har bolaget sagt upp mig? Styrelsen har sagt att de omgående vill informera organisationen. Enligt mitt anställningsavtal har jag sex månaders uppsägningstid och sex månaders avgångsvederlag om bolaget säger upp mig. Allt är väldigt oklart och jag vet inte hur jag ska förhålla mig till informationen. Vad behöver jag göra i den uppkomna situationen?

Svar: Tack för din fråga. Som vd omfattas du inte av LAS och det krävs därför inte att bolaget har ”saklig grund” för att säga upp dig. Bolaget behöver inte ange något skäl överhuvudtaget för att säga upp din anställning.

Eftersom situationen är oklar är det viktigt att du kontaktar bolaget och tar reda på om de med sitt muntliga besked menar att de i går har sagt upp dig. Du ska i så fall be om en skriftlig uppsägning från bolaget och bekräftelse över de avtalade villkor som ska gälla med anledning av uppsägningen.

Du behöver få dokumenterat bland annat att uppsägningen skett på bolagets initiativ, från och med när uppsägningen gäller, när är sista anställningsdagen, vad gäller beträffande arbetsbefrielse, din möjlighet att ta annan anställning under uppsägningstiden (utan avräkning), reglering av eventuella rörliga lönedelar/bonus, vad ska gälla beträffande semesteruttag och -ersättning, om möjligt skriva bort eventuella betungande klausuler som till exempel konkurrensklausul samt reglera vad som gäller för uttagen förskottssemester.

Yvette Rosen OldenstamDu bör vidare säkra upp att du verkligen avregistreras som vd hos Bolagsverket när din anställning upphör. Vid arbetsbefrielsen har du inte längre någon inblick i bolaget och då vill du inte heller vara registrerad som vd hos Bolagsverket.

Dokumentation över att anställningen har upphört på bolagets initiativ är viktigt att ha om du skulle behöva ersättning hos arbetslöshetskassan (Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa ”AEA”) och Akavias inkomstförsäkring.

Om du blir uppsagd eller det finns oklarheter om din anställning är mitt råd att du kontaktar oss rådgivare på Akavia. Vi hjälper dig se över ditt avtal och med slutreglering gentemot din arbetsgivare, så att allt blir korrekt. 

Läs också: Vilka krav får ställas på mig som chef?

Läs också: Vad ska jag tänka på när jag startar eget?

Läs också: Min tjänst görs om – vilka är mina rättigheter?

Yvette Rosén Oldenstam, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Yvette Rosén Oldenstam är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Hon svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.

 

Utmaningar löser du bäst med stöd

Har du en utmanade arbetssituation kan du alltid kontakta Akavias medlemsrådgivning. Där finns erfarna förhandlare/rådgivare som ger dig råd och stöd med din situation i fokus.