Stress är det vanligaste problemet till sjukskrivning. Här ger rådgivaren tips på hur du kan resonera med dig själv för att prioritera dina behov. Förhandlare/ rådgivare Camilla Bång Berg ger råd till en pressad medlem.

Fråga: Efter tio år i en mycket aktiv roll som CFO där jag förutom ordinarie arbetsuppgifter ansvarat för andra delar såsom nedskärningar, uppköp och ett större systembytesprojekt, börjar jag känna tecken på utmattning. När jag tog upp saken med HR-avdelningen svarade de mig att jag ska fundera på att ”tillfälligt” lämna CFO-rollen åt en konsult och att jag ska jobba med att “avsluta uppstartade projekt”. De vill få svar i slutet på den här veckan.

Förra sommaren hade jag bara en veckas ”riktig semester” och den här sommaren är jag i stort behov av återhämtning. Jag är ansvarig för att min personal får ledigt i rimlig utsträckning, men när ska jag själv få vila? Är det en bra idé att acceptera att stiga av min pressade roll i det här läget?

Svar: Tack för din fråga till oss, som tyvärr inte är ovanlig. Din situation är verkligen pressad och det är viktigt att inte fatta ett förhastat beslut nu, utan att du får tillräckligt med tid för att inhämta rådgivning av oss.

Camilla Bång BergDu behöver få tid och andrum att reflektera över helheten, på kort och lång sikt. Detta görs inte på en dag och mitt råd är att du meddelar HR att du inte kan ta ställning direkt, och du bör markera att du har din roll som CFO – något annat förutsätter en tydlig, skriftlig överenskommelse mellan dig och bolaget alternativt förhandling med Akavia. En ”tillfällig” lösning kan riskera att bli oklar, arbetsrättsligt osäker och glida över till något du inte önskar på sikt.

Här ska du naturligtvis få hjälp av oss att sortera frågorna och få arbetsrättslig vägledning. Vi hjälper dig med en egen rådgivare/ förhandlare i ärendet med god erfarenhet av chefsfrågor och arbetsrättslig kunskap. Din rådgivare bollar med dig och ger dig råd om vad som gäller, men också kring din rätt till återhämtning, rimlig arbetsbelastning och att kunna ta ut den semester du har rätt till.

Semesterlagen stadgar rätt till fyra veckors sammanhängande semester (under perioden juni–augusti). Givetvis har du också rätt till vår förhandlingshjälp om detta behövs. Bolagets ledning och HR-chef bör stötta dig och rollen, plocka bort uppgifter och hjälpa till med att prioritera och tillsätta resurser för att uppfylla sitt ansvar som arbetsgivare vad gäller arbetsmiljö och förebygga sjukdom – samt att respektera semesterlagen.

Mitt råd är också att göra ett eget ”bokslut” över din arbetssituation, inte arbeta över i detta läge och säkra återhämtning på kvällar och helger. Här har din arbetsgivare självklart ett stort ansvar, men du bör tänka på dig själv nu i första hand. Välkommen att höra av dig till vår rådgivning.

Läs också: Måste jag vara tillgänglig – och nio andra vanliga semesterfrågor

Läs också: Min chef låter mig inte ta ansvar för min grupp

Läs också: Får arbetsgivaren plötsligt ändra din arbetsroll?

Granskning av chefers stress

Så mycket sjukare är kvinnliga chefer

Chefers sjukfrånvaro ökar kraftigt. Extra utsatta är kvinnliga chefer.
– Vårt sätt att arbeta i dag är ohållbart, säger Akavias ordförande Lee Wermelin som öppnar för att arbetsgivare bör rankas utifrån hur de arbetar med att minska den psykiska ohälsan. Akavia Aspekts granskning om chefer arbetssituation publicerades i maj 2022.

HR och personalchefer är mest sjukskrivna

Chefen som backade i karriären för sin hälsa

Chef och stressad – forskare eniga om att chefers arbetsmiljö saknar rutiner

Regeringen öppnar för sanktioner mot arbetsgivare som bryter mot psykisk arbetsmiljö

Otydliga mandat gör att chefer kläms mellan ledning och medarbetare

Läs också: Mellanchefers arbetsmiljö granskas i stor inspektionsinsats

Granskning om stress och utbrändhet i arbetslivet

En av fem sjuk av jobbstress
Var femte Akaviamedlem har under de senaste åren varit frånvarande från jobbet på grund av arbetsrelaterad stress.
Var tredje anser att de inte får tillräckligt stöd av sina chefer i samband med arbetsrelaterad stress, visar en ny undersökning.
– Det är mycket oroande, säger Patrik Nilsson som är Akavias samhällspolitiske chef. Akavia Aspekts granskning om akademikers stress publicerades i december 2021.

En av fem sjuk av jobbstress

Utbränd: ”Både hjärnan och kroppen var helt slut”

Två dör varje dag av stress på jobbet

Så vill politikerna minska stressen i arbetslivet

Färre får rehabilitering för stress

EKG-mätare ska minska stressen

Läs också: Unga kvinnliga akademiker mest drabbade av stress

Läs också: För lite att göra på jobbet kan göra dig sjuk

Camilla Bång Berg, förhandlare/ rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Camilla Bång Berg är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Hon svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.