Att ta anställning inom en organisation med kollektivavtal innebär att du redan får en stabil grund i avtalet. Men se till att att exempelvis uppsägningstid, semestervillkor och eventuella avgångsvederlag skrivs in i avtalet. 

Fråga: Jag har länge arbetat inom försäkringskassan, men har nu blivit erbjuden en tjänst som förvaltningschef inom en medelstor svensk kommun. Jag har haft många jobb inom statliga myndigheter på olika nivåer. Om jag får jobbet är det första gången som jag kommer att jobba inom den kommunala sektorn. Vad är det jag ska tänka och vad bör vara med i anställningsavtalet?

Svar: En stor fördel med att jobba inom den kommunala sektorn är att det finns kollektivavtal som bland annat reglerar anställningsvillkor (AB, Allmänna bestämmelser) och pension. Det innebär att mycket redan är omhändertaget och det är inte som när man tar anställning på ett privat företag utan kollektivavtal, att allt behöver regleras i anställningsavtalet.

Anders Ekegren, förhandlare/ rådgivare AkaviaDet finns några punkter som alltid ska finnas med i anställningsavtalet och det är vilken lön man ska ha. Är du osäker på vilket lönebud du ska lägga kan du alltid gå in på Saco-lönesök eller kontakta våra erfarna förhandlare i chefsrådgivningen. Löneskillnaderna kan vara stora beroende på förvaltningens storlek, ansvarsområden, konkurrenssituationen, kommunens storlek och var i landet du söker jobb.

Många gånger kan det vara tufft att vara chef inom kommunal sektor. Det är lätt att komma i kläm mellan kommuninvånarna, anställda och politikerna. Att en förvaltningschef omfattas av LAS, lagen om anställningsskydd, är inte helt självklart, utan beror på olika omständigheter.

Det är därför viktigt att i avtalet skriva in vilka uppsägningstider som gäller om kommunen vill säga upp dig i rollen som förvaltningschef. Det kan ta tid att få ett nytt chefsjobb. Det är därför viktigt att man förhandlar till sig en uppsägningstid som innebär en ekonomisk trygghet. En utgångspunkt för en sådan skrivning i anställningsavtalet kan vara en uppsägningstid på sex månader och ett avgångsvederlag som motsvarar 6–12 månadslöner.

Även om många anställningsvillkor regleras i AB (Allmänna bestämmelser) kan det finnas en anledning att i avtalet skriva in andra saker, som möjlighet att arbeta på distans, extra semesterdagar och pensionsavsättningar, vidareutbildningar och tjänstebil. Att kunna jobba på distans är särskilt viktigt om man tar ett jobb som ligger utanför normalt pendlingsavstånd från bostaden. Något formellt hinder att gå utöver vad som regleras i AB finns inte så länge som det inte innebär försämringar för den enskilde.

Ett tips är att innan du skriver på ett anställningsavtal låta våra erfarna förhandlare gå igenom avtalet.

Läs också: Vad betyder det i avtalet att jag ska "ingå i den lokala chefskretsen"?

Läs också: Så förbereder du dig inför att ta ett chefsjobb

Läs också: Vilka krav får ställas på mig som chef?

Anders Ekegren, förhandlare/ rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Anders Ekegren är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Han svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.