En av de viktigaste uppgifterna du har som chef är att ta hand om dina medarbetare. Här är chefsexpertens tips.

Fråga: Jag arbetar i dag som teamledare på en statlig myndighet. Det innebär att jag samordnar och leder arbetet i teamet. Jag har dock inget personalansvar.

Jag befinner mig nu i en anställningsprocess för en chefstjänst på en annan myndighet. Vad jag har förstått är jag en av slutkandidaterna. Jag vill verkligen ha denna tjänst, men är ändå lite osäker på hur jag ska förhålla mig till de förväntningar som den nya arbetsgivaren har på mig, och även de förväntningar som min blivande grupp av medarbetare kommer att ha på mig.

Hur ska jag tänka och förbereda mig på bästa sätt?

Svar: Vad roligt att du är på god väg att ta ett nytt steg i ditt arbetsliv.

Anna WestlingFör det första ska du veta att din blivande arbetsgivare kommer att stötta dig. Om ni inte redan har pratat om det bör du fråga på vilket sätt du kommer att få stöd, då du är ny i rollen som chef med personalansvar. Med största sannolikhet kommer du att erbjudas en mentor, men även chefsutbildning och nätverk hos din kommande arbetsgivare.

Det jag vill uppmärksamma dig på är att det ställs höga krav på dialogen mellan dig som chef och dina medarbetare.

Se till att det finns utrymme för denna dialog i vardagen då du genom till exempel månadsvisa avstämningar kan fånga upp dina medarbetares arbetssituation/arbetsmiljö. Dessa avstämningar är också ett bra verktyg för att skapa en bild av vad dina medarbetare behöver för att uppnå målen och är självklart ett sätt för dig att få ett underlag inför lönesättningen.

Jag tycker att det är bra att du vänder dig till ditt fackförbund Akavia, då vi kan stötta dig som chefsmedlem. Lokalt på myndigheten finns det en Saco-S-förening som stöttar alla medlemmar lokalt.

Som chefsmedlem är det viktigt att du känner till att du alltid kan vända dig direkt till Akavia om du behöver stöd i frågor som gäller din arbetssituation/anställning. Akavia har erfarna förhandlare/ rådgivare som svarar på dina frågor rörande din anställning som chef.

När du får chefstjänsten ska du ändra i din medlemsbild så att du kan ta del av vårt chefserbjudande.

Lycka till i rekryteringen och välkommen som blivande chefsmedlem till Akavia! 

Läs också: Vilka krav får ställas på mig som chef?

Läs också: Får chefen delegera arbetsmiljöansvar till dig?

Läs också: Välja mellan två jobberbjudanden?

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.

 

Anna Westling, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Anna Westling är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Hon svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.