En medlem undrar vilka möjligheter det finns att övertala arbetsgivaren om att hen ska få vidareutbilda sig. Här får hen svar av Akavias rådgivare.

Fråga: Jag arbetar som ekonomichef i ett mellanstort företag. Jag har ansökt om att få tjänstledighet för studier till hösten.

Min vd säger att de inte vill bevilja min ansökan till hösten eftersom jag är ansvarig för ekonomiavdelningen och att bolaget befinner sig i ett ekonomiskt ansträngt läge. Om jag försvinner från avdelningen blir det ännu mer bekymmersamt för bolaget.

Svar: Du har rätt att få tjänstledighet för studier enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Lagen gäller så klart även för dig som är chef. En förutsättning är dock att du har varit anställd hos företaget de senaste sex månaderna eller att du har varit anställd i minst tolv månader de senaste två åren.

Yvette Rosén Oldenstam, AkaviaEn arbetsgivare har rätt att skjuta upp ledigheten sex månader, men inte längre.

Om arbetsgivaren är eller brukar vara knuten till kollektivavtal som du omfattas av, ska den samtidigt som du får beskedet även underrätta den lokala arbetstagarorganisationen. Dessa kan då påkalla överläggning med arbetsgivaren angående uppskovet. Vill de skjuta upp din ledighet mer än sex månader krävs samtycke från den lokala fackliga organisationen.

Jag rekommenderar dig att du kontaktar vår rådgivning snarast om arbetsgivaren inte ändrar sig och beviljar din ledighet. Vi kan då göra en närmare bedömning av din fråga. Har du inte fått påbörja din ledighet inom två år efter att du ansökte kan du få prövning
i domstol om ledighetens förläggning.

Vid den prövningen tar man hänsyn till arbetstagarens önskemål, men även att arbetsgivarens verksamhet ska kunna fortgå utan allvarlig störning.

Jag får passa på att tipsa om det omställningsstudiestöd som sedan den 1 oktober 2022 finns att söka för studier. Tanken bakom omställningsstödet är att det ska vara ekonomiskt möjligt att kompetensutveckla sig mitt i livet. Studiestödet är extra fördelaktigt om din arbetsgivare har kollektivavtal.

Gå gärna in och läs mer om omställningsstödet på vår hemsida akavia.se (Studera med lön – Akavia) eller CSN:s hemsida (Omställningsstudiestöd – för dig som är mitt i arbetslivet – CSN) eller kontakta oss rådgivare på Akavia (se kontaktuppgifter till Rådgivningen på akavia.se). 

Läs också: Nya omställningsstudiestödet – så blir du godkänd

Läs också: Kompetenser och förmågor du behöver i framtidens arbetsliv

Läs också: ”Är jag för gammal för att vidareutbilda mig? Absolut inte!”

Yvette Rosén Oldenstam, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Yvette Rosén Oldenstam är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Hon svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.