Enligt Eva Nordmark är det i dag kanske viktigare än någonsin med kompetens­utveckling.

– Vi var redan före corona­pandemin inne i en stor strukturomvandling. Vi ser nu att många jobb försvinner som ett resultat av krisen, men även att nya tillkommer. Det gör att frågan om kompetensutveckling kommer ännu högre upp på dagordningen.

– Många är i dag korttidspermitterade, vilket innebär ett bra tillfälle att fylla på med ny kunskap och kompetens.

Varför har inte regeringen ställt krav på utbildning eller liknande vid korttidspermittering?

Eva Nordmark– När vi i våras kom med reformen var det en akut situation på svensk arbetsmarknad. För oss handlade det om att rädda jobb. Hade vi krävt utbildning för att man skulle få ta del av korttids­arbete är vår bedömning att många människor hade blivit arbetslösa.

Enligt Akavias medlemsundersökning är det många som på grund av stor arbetsbelastning inte hinner kompetensutveckla sig.

– Det är kortsiktigt att prioritera bort kompetensutvecklings­insatser. Jag menar att det är helt avgörande att arbetsgivare och chefer värnar den tid som är tänkt att användas till medarbetarnas kompetens­utveckling. Det är viktigt för individerna, men också för företagen som stärker sin konkurrenskraft.

Vem är ansvarig för kompetensutvecklingen?

– Varje arbetsgivare har ett ansvar för att deras personal får den kompetensutveckling de behöver för att kunna hänga med och utvecklas i sitt jobb. Samtidigt måste varje individ själv värna sin egen kunskap och kompetens. Staten har ett ansvar för att se till att det finns ett bra utbildningsutbud.

– Vi behöver mycket mer kompetensutveckling, men även större möjligheter att ställa om genom ett helt yrkesliv. Då gäller det att se till att det finns både studiefinansiering och ett utbildningsutbud som möjliggör det.

Bör universitet och högskolor öppna för fler kortare distansutbildningar för redan yrkesverksamma?

– Det vore väldigt bra. Många vill kunna kombinera sitt arbete med studier. Vi har under senare år också fått fler distansutbildningar. Jag vill se mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken och mer jobbfokus i utbildningspolitiken.

Vem ska betala?

– Även det är ett delat ansvar. Har du en anställning är det din arbetsgivare som bör stå för en stor del av finansieringen. Men om du vill lämna företaget där du är anställd, är det inte rimligt att företaget ska bekosta hela omställningen.

– Jag tycker att den överenskommelse som parterna förhandlat fram är mycket intressant och kan ge yrkesverksamma mycket större möjligheter att genom yrkeslivet fylla på med ny kunskap och kompetens som inte bara berör den egna arbetsplatsen. Mycket kommer att hända på det här området.

Granskning om det nya Las-avtalet

Granskning av medlemmarnas kompetensutveckling och vidareutbildning