När får jag löneförhandla och när är det tänkt att det är ett samtal om lön som jag står inför? Det är en inte helt ovanlig fråga i vår medlemsrådgivning. Fyra olika situationer där det behöver klargöras om man kan ha rätt till ett lönesamtal eller en regelrätt löneförhandling är på sin plats.

I den första situationen, en nyanställning utgör lönefrågan ett av de områden som du och din nya tilltänkta arbetsgivare behöver komma överens om för att ett anställningsavtal ska komma till stånd.

Här rör det sig om en regelrätt förhandling om vilken lönenivå som du och den tilltänkta arbetsgivaren kan acceptera – en klassisk situation gällande givande och tagande, vilket förutsätter en förhandlingslösning. Vanligtvis styr omständigheter såsom din utbildning, erfarenhet, arbetets svårighetsgrad, ansvar och marknadspåverkan här.

När du sedan är anställd kallas du vanligtvis in till årsvisa lönesamtal. Dessa samtal är av mer utvärderande karaktär och här spelar organisationens lönekriterier en viktig roll. Här ska det därför inte vara fråga om ett givande och tagande, utan snarare en utvärdering av din prestation, måluppfyllnad och stöd till verksamheten. Utvärderingen sker sedan i dialogform, ett lönesamtal.

Sedan kan ytterligare två situationer tillkomma som ställer frågan på sin spets om du kan ha rätt till ett lönesamtal eller en löneförhandling.

Medlem som byter arbetsplats eller arbetsort men är kvar hos samma arbetsgivare med bibehållna arbetsuppgifter – vad gäller här?

Till att börja med är lönehanteringen i sådana situationer inte reglerade i lag eller kollektivavtal. Möjligen har arbetsgivaren en policy för sådana situationer. Vanligtvis är en löneförhandling dock inte möjlig utifrån den ovan beskrivna situationen. Bakgrunden är att avdelningar eller enheter inte ska konkurrera med varandra rent lönemässigt när man är kvar hos samma arbetsgivare med bibehållna arbetsuppgifter.

Däremot har du rätt till ett sedvanligt lönesamtal när det väl är dags för revision eller översyn av lönerna.

Annorlunda blir det däremot när du får en ny tjänst.

Du är visserligen kvar hos samma arbetsgivare, men innehållet och svårighetsgraden i ditt arbete har förändrats så till den grad att man inte längre kan anse att du utför samma arbetsuppgifter som tidigare. Det kräver vanligtvis en förhandling då du behöver acceptera både den nya tjänsten och den nya lönen.

Oavsett vilken situation som du står inför är vår rådgivning öppen måndag till fredag klockan 9–17. Ring gärna så berättar vi mer.

Läs också: Dags att löneförhandla? Så kan du tänka kring förmåner

Läs också: Löneexperten förklarar: Så sätts din lön på tre nivåer

Läs också: Tre av fem medlemmar kan inte påverka sin lön

Jaime Aleite, biträdande förhandlingschef på Akavia, svarar på en medlemsfråga

Jaime Aleite är biträdande förhandlingschef på Akavia och en av Akavias förhandlare / rådgivare. Han är specialist på löner och svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.