Felaktigheter kring semesterlön sker ofta omedvetet på grund av att arbetsgivare eller arbetstagare inte vet vad som gäller. Medarbetare som till exempel har både fast och rörlig lönedel ska ha en rörlig semesterersättning som baseras på hela lönen, alltså både på den fasta- och på den rörliga delen. 

Det finns också arbetsgivare som försöker hävda att semesterlön bakas in i chefslöner. Men till skillnad mot exempelvis LAS, undantar inte semesterlagen personer i ledande ställning. Det har inte alla arbetsgivare koll på.

Vad gäller för semestertillägg?

Semestertillägget ska i regel betalas ut månaden efter din semester. Om arbetsplatsen saknar kollektivavtal, återfinns regler om semesterlön i semesterlagen. För anställda med månadslön utgår semesterlön enligt ”sammalöneregeln”. Dock uppgår då semestertillägget med 0,43 procent av månadslönen, det vill säga en lägre nivå än vad som följer av regleringar i kollektivavtalet. För arbetstagare med varierande arbetsinkomster tillämpas procentregeln. Procentregeln innebär att tolv procent av den anställdes förfallna lön under det intjänande året betalas ut.

Läs också: Tänk så här kring förmåner

– För rörliga lönedelar görs beräkning med tolv procent av underlaget, oavsett vilken princip som annars tillämpas, säger David Dahllöf, förhandlare/rådgivare på Akavia.

Om något blivit fel har du rätt att kräva ditt semestertillägg för de senaste två åren. Då är det bra att ha anställningskontrakt, lönebesked och avtal till hands för att styrka din rätt.

Läs också: Få koll på ekonomin utanför jobbet

Han koll på semesterlönen – detta gäller!

  1. Semesterlön ska utbetalas på i princip all ersättning. Det gäller såväl fasta– som rörliga lönedelar. Du har rätt till semesterlön på rörliga lönedelar som är kopplade till en individuell prestation.
  2. Spara alla lönebesked. Om det blir en diskussion mellan dig och din arbetsgivare om vad som gäller är det enkelt att se vad du har rätt till. Skriv ut lönebeskeden, eller spara dem digitalt på privat lagringsställe. Om något blivit fel har du rätt att kräva ditt semestertillägg för de senaste två åren.
  3. Spara alla bonus- och provisionsavtal. Det gäller även om du och din arbetsgivare årligen förhandlar och skriver nya avtal.
  4. Skicka in beräkningen till din ombudsmannajour Om du är osäker på om du fått rätt semesterlön? Be först ansvarig för löner hos din arbetsgivare förklara hur de räknat. Är det därefter fortfarande oklart, skicka in beräkningen med din fråga till din ombudsmannajour som går vidare.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Så här beräknas semestertillägget 

Om man arbetar i privat sektor på en arbetsplats som har kollektivavtal, tjänar 40 000 kronor i månaden och tar ut 20 dagar i semester så ska semestertillägget bli 6 400 kronor. 0,8 procent per uttagen semesterdag i semestertillägg ska ligga till grund för beräkningen. Uträkningen blir då;  Lön 40 000 kronor x 20 semesterdagar x 0,8 procent, summa 6 400 kronor i semestertillägg.

Om arbetsplatsen saknar kollektivavtal, återfinns regler om semesterlön i semesterlagen.

För anställda med månadslön utgår semesterlön enligt ”sammalöneregeln”, vilket i princip följer det beskrivna tillvägagångssättet ovan. Dock uppgår då semestertillägget med 0,43 % av månadslönen, det vill säga en lägre nivå än vad som följer av regleringar i kollektivavtal.

Den här texten har tidigare publicerats på Civilekonomen.se den 12 juni 2018, den är skriven av Mikael Hedlund.

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.

Kartläggning: Har du rätt lön?

Allt om din lön 2021!

Kvinnliga akademiker tjänar i genomsnitt betydligt mindre än sina manliga kollegor. Under ett helt arbetsliv kan det handla om flera miljoner kronor i lägre lön. I många akademiker­yrken planar lönerna ut strax efter 50 års ålder. Bland ekonomerna minskar de till och med.

Aka­demikerlönerna varierar stort mellan olika delar av Sverige. Högst är de i Stockholm. Sex av tio upplever att lönen sätts ensidigt, utan förhandlingsmöjlighet. Det framgår av den löneenkät som Akavia genomfört bland medlemmarna. Akavia Aspekts lönekartläggning publicerades i maj 2021.

Miljoner i löneskillnad beroende på kön hos akademiker

Coronaeffekt på lönerna 2021

DO vill ta fler fall av lönediskriminering till domstol

Lönekurvan planar ut strax efter 50

Kräv ökad transparens kring hur lönesättningen går till

Tre av fem medlemmar kan inte påverka sin lön