Du ska byta tjänst hos din nuvarande arbetsgivare under pandemin. Kan du begärna en högre lön mitt under pandemin, och hur stor löneökning ska du i så fall begära?

Fråga: Jag har haft tur under pandemin och arbetar i ett mindre bolag som växt ganska kraftigt till följd av det ökade hemarbetet. Jag har jobbat i företaget, som har sitt säte i mellersta Sverige, i sex år i rollen som ekonom. Huvudansvaret för ekonomin har legat hos vd, men eftersom bolaget växer, erbjuder de mig nu en roll som ekonomiansvarig.

Läs också: Så funkar ett förstärkt lönesamtal

Det är tänkt att jag ska ingå i ledningsgruppen, och jag kommer att ha personalansvar för en mindre grupp. I dag har jag en lön på 36 000 kronor och känner att det här är min chans att få en god löneutveckling. Vad bör jag begära?

Svar: Det är roligt att höra att du arbetar inom ett tillväxtområde. Först vill jag kommentera att bolaget har valt att ge den nya rollen titeln ekonomiansvarig. Viktigt att komma ihåg här är att titeln kan påverka lönen. Jag vill därför be dig att fundera över ansvarsnivån och om rollen egentligen skulle kunna likställas med ekonomichef. I det ligger frågan om du är den som kommer att ha det yttersta ansvaret, eller om det kommer att kvarstå hos vd.

Läs också: Kräv ökad transparens om hur lönesättningen går till
Caroline Lindeberg, lönespecialist på Akavia.

Om jag tittar på statistiken för mellersta Sverige och rollen som ekonomiansvarig när du arbetat cirka 5–9 år efter examen, ligger medianlönen på runt 39 400 kronor uppräknat i 2021 års löneläge. Givet att du även har ett personalansvar bör du begära runt 44 400 kronor.

Tittar vi i stället på rollen som ekonomichef med personalansvar över ett litet team så ligger medianen för 2021 års löneläge i din del av Sverige runt 60 700 kronor. Så skillnaden är ganska stor mellan dessa titlar. Givet att du skulle vara ensam på din roll i bolaget anser jag att du bör diskutera om du inte borde ha titeln ekonomichef, också för att betona ansvaret du har.

Läs också: Motargumenten när chefen hänvisar till potten

Oundvikligen kommer den lön du har i dag att påverka hur mycket din lön kan öka, eftersom arbetsgivaren vet vad du tjänar. Så givet förutsättningarna och rollen i stort skulle mitt råd vara att du begär en lön runt 50 000 kronor med utgångspunkt att du står som ytterst ansvarig för alla delar som rör ekonomin i bolaget, samt med argumentet att det går bra för bolaget och omsättningen ökar – vilket också gör att ansvaret i rollen som ekonomiansvarig/ ekonomichef ökar.

Caroline Lindeberg, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Caroline Lindeberg är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Hon svarar på medlemmarnas frågor i tidningen. Caroline Lindeberg är också specialist på löner. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.