Du får utökat ansvar som ekonomiansvarig, men titeln du får kanske inte speglar ansvaret. Fundera igenom vad titeln signalerar innan du tackar ja till jobbet.

Fråga: Jag har haft tur under pandemin och arbetar i ett mindre bolag inom teknikområdet. Bolaget har vuxit ganska kraftigt till följd av det ökade hemarbetet som lett till att våra produkter efterfrågas än mer under det mer digitaliserade arbetslivet.

Jag har jobbat i företaget som har sitt säte i mellersta Sverige i sex år i rollen som ekonom. Huvudansvaret för ekonomin har legat hos vd, men till följd av att bolaget växer så vill de nu erbjuda min att ta en roll som ekonomiansvarig.

Vi har en liten ledningsgrupp som det är tänkt att jag ska ingå i. Därtill kommer jag ha två personer under mig i ekonomiteamet. Idag har jag en lön på 36 000 kronor men jag känner att klivet upp är min chans att få en god löneutveckling vilket hittills varit svårare att få i de ordinarie lönerevisionerna.  Jag tänker att det måste vara möjligt med tanke på det ökade ansvaret, och för det faktum att det verkligen går ekonomiskt bra i bolaget.

Vad bör jag begära i lön som ekonomiansvarig?

Läs också: Titeln påverkar lönen

Så varierar lönen för ekonomiansvarig och ekonomichef.

Svar: Roligt att höra att du arbetar inom ett tillväxtområde. Först vill jag kommentera att bolaget valt att ge den nya rollen titeln ekonomiansvarig.

Caroline Lindeberg är förhandlare och rådgivare på Akavia, och specialist på löner.

Viktigt att komma ihåg här är att titeln kan påverka lönen. Jag vill därför be dig fundera över ansvarsnivån och om rollen egentligen skulle kunna likställas med ekonomichef. I det ligger frågan om du är den som kommer ha det yttersta ansvaret, eller om det kommer kvarstå hos vd.

Lön som ekonomiansvarig

Om jag tittar på statistiken för mellersta Sverige i rollen som ekonomiansvarig där du arbetat ca 5-9 år efter examen så ligger medianlönen på runt 39 400 kronor uppräknat i 2021 års löneläge. Givet att du även har ett personalansvar bör du i stället begära runt 44 400 kronor.

Läs också: Varför vill min chef inte höja min lön?

Lön som ekonomichef

Men om vi i stället tittar på rollen som ekonomichef med personalansvar över ett litet team så ligger medianen för 2021 års löneläge i din del av Sverige runt 60 700 kronor. Så skillnaden är ganska stor mellan dessa titlar.

Givet att jag förstår att du skulle vara ensam på din roll i bolaget så anser jag att du bör diskutera om du inte borde ha titeln ekonomichef, också för att betona det ansvar du har. Oundvikligen kommer den lön du har idag påverka hur mycket din lön kan komma upp eftersom arbetsgivaren vet vad du tjänar idag.

Så givet förutsättningarna och rollen i stort skulle mitt råd vara att du begär en lön runt 50 000 kronor med utgångspunkt att du står som ytterst ansvarig för alla delar som rör ekonomin i bolaget samt med argumentet att det går bra för bolaget, omsättningen ökar vilket också gör att ansvaret i rollen som ekonomiansvarig/ekonomichef ökar.

Caroline Lindeberg, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Caroline Lindeberg är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Hon svarar på medlemmarnas frågor i tidningen. Caroline Lindeberg är också specialist på löner. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.