Fråga: Börjar känna mig mogen för lite chefsuppdrag efter 15 år som personalsekreterare, HR-konsult med mera inom privat och kommunal sektor. Vad kan jag förvänta mig, alltså begära, för lön? Tjänar i dagsläget knappt 40 000 kronor. Bor i Mellansverige och kan eventuellt tänka mig Stockholm eller Göteborg i framtiden.

Hälften av ”personalarna” finns på privat sektor och lönerna spänner över ett stort intervall från 26 000 kronor till över 100 000 kronor för personaldirektörer

Svar: Vi återfinner cirka 2 000 av våra medlemmar i vår lönestatistik inom arbetsområdet ”Personalarbete m.m.”. Med tanke på svarsprocenten torde det i verkligheten röra sig om cirka 4 000. Av dessa har ca 70 procent en personalvetarbakgrund.

Sören Lundgren, Akavia, löneexpert.Bland de andra är ungefär 15 procent ekonomer och 10 procent är samhällsvetare. Den vanligaste nivån på arbetet är specialist (45 procent). Med specialist avses den som inom sin verksamhet är den ska ha djupa kunskaper inom området som kan vara såväl allmänna arbetsrättsliga kunskaper som specialkunskaper i till exempel arbetstidsfrågor eller rehabilitering. Andelen handläggare är något högre än chefer och projektledare, cirka 20 procent.

Läs också: Lönelyft hägrar för HR-specialister 2021

Hälften av ”personalarna” finns på privat sektor. Inom offentlig sektor är det något fler inom kommunal sektor än statlig. Lönerna spänner ju över ett stort intervall från 26 000 kronor för vissa personalassistenter till över 100 000 kronor för personaldirektörer.

Medianlönen ligger på cirka 74 000 kronor år 2020

Lönerna inom privat sektor är ganska lika för mellanchefer och högre chefer (med plats i ledningsgrupp). Detta torde bero på att flera av mellancheferna återfinns i större företag.

Medianen ligger på ca 74 000 kronor, undre kvartil på 61 000 kronor och övre på 94 000 kronor. Enhetschefernas löner på 52 000 (median) med kvartilerna på 42 000 kronor respektive 65 000 kronor.

Inom den kommunala sektorn hittar vi median för mellan- och högre chef på 64 000 kronor och kvartilerna på 56 000 kronor respektive 68 000 kronor. Enhetscheferna inom denna sektor har 50 000 kronori median, 42 000 kronor i undre kvartil och 58 000 kronor i övre kvartil.

Läs också: Personalvetare - tänk på helheten när du förhandlar lön

Det kan vara värt att påminna om att även cheferna inom kommunal sektor har rätt till övertidsersättning och har ändå vanligen 31 eller 32 semesterdagar.

Inom Stockholm, privat sektor, ligger median för mellanchefer på 81 000 och i Göteborg på 78 000 kronor. Enhetscheferna har, i Göteborg, något lägre median, 50 000 kronor och i Stockholm något högre, 55 000 kronor.

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här

 

Sören Lundgren, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Sören Lundgren är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Han svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.