Medlemmen har lönesamtal med sin chef som är nöjd med medlemmens insats. Ändå vill chefen inte höja lönen. Här svarar Akavias lönespecialist Jaime Aleite på en mycket vanlig fråga.

Fråga: Jag jobbar som kommunikatör på en ideell organisation. På mitt senaste lönesamtal sa min chef att hon var nöjd med min prestation, men den löneökning som jag fick upplever jag som låg och motsvarar inte riktigt hennes goda omdömen om mig.

Jag har tagit upp det med henne men fått till svar att det blir så när man redan har en hög lön. Jag är ganska irriterad över det resonemanget. Får arbetsgivaren göra så och vad kan jag göra?

Läs också: Löneförmåner - så bra är de

Svar: Det är tyvärr inte helt ovanligt att arbetsgivare resonerar på det sättet. Argumentet att inte kunna höja lönerna för medarbetare med redan hög lön är dock inte förenligt med grundtanken i våra kollektivavtal.

Jaime Aleite, expert på löner på Akavia.

Några grundpelare som våra kollektivavtal vilar på, är att de ska utgå ifrån lokal lönebildning, individens bidrag till verksamheten och följa en tydlig process där medarbetarsamtalet fyller en viktig funktion. När din chef meddelar att du inte kan räkna med en löneutveckling som står i paritet med ditt bidrag till verksamheten leder det till en rad frågetecken som både du och en eventuell lokalförening behöver adressera. 

Läs också: Tre av fem medlemmar kan inte påverka sin lön

Till att börja med förutsätter ditt lönesamtal att du och din chef tidigare har haft ett medarbetarsamtal där ni har kommit överens om vad du ska göra det kommande året samt hur du ska göra det. Det är denna insats som sedan ska bedömas och belönas när ni några månader senare sitter i lönesamtalet. Om arbetsgivaren redan från början har bestämt sig för att du inte (längre) kommer att ”belönas” i relation till din insats, faller dock själva poängen med de årliga medarbetar- och lönesamtalen. 

Löneavtalen och många arbetsgivares lönepolicy har också som mål att kunna underlätta att attrahera, utveckla och behålla akademiker. Sammantaget blir din arbetsgivares resonemang varken konstruktiv eller konsekvent. Det du och din chef behöva göra är att sätta er ner och diskutera din nuvarande lönenivå, de löneökningar som du har fått och verkar få även i framtiden.

Läs också: Så påverkas din pension av kriget i Ukraina

Kan du inte längre räkna med löneökningar som står i paritet med goda prestationer? Kan du få nya, svårare arbetsuppgifter?

Om du inte får tillfredsställande svar och inget verkar bita kan du behöva överväga andra alternativ. Du kan till exempel vända dig till din lokalfackliga förening (om en sådan finns). De har då möjligheten att driva frågan och diskutera med arbetsgivaren den strategiska kompetensförsörjningen, äldre och erfarna medarbetares löneutveckling och avtalens efterlevnad.  

Läs också: Då vågar du skriva på avtalet

Jaime Aleite, biträdande förhandlingschef på Akavia, svarar på en medlemsfråga

Jaime Aleite är biträdande förhandlingschef på Akavia och en av Akavias förhandlare / rådgivare. Han är specialist på löner och svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.