En lön på ungefär 35 000 kronor i månaden är rimlig för den som jobbar som junior privatrådgivare. Det berättar Sören Lundgren, lönespecialist på Akavia, för en medlem som undrar. 

Fråga: Funderar lite på min eventuellt fortsatta karriär inom bankområdet. Jag arbetar i dag som privatrådgivare, är 30 år och har en lön på 37 000. Tycker att min löneutveckling varit ”sådär” och funderar på om jag bör söka mig härifrån eller söka möjligheter till intern befordran. Har inte riktigt klart för mig om t.ex. chefs- lönerna inom bankerna är konkurrenskraftiga.

Läs också: Det här är rätt lön för en KAM

Svar: ”Din lön i dag stämmer ganska väl med vad vi kan utläsa av statistiken för privatrådgivare inom bank. Ingångslönerna och löner för yngre akademiker är något lägre än på privat sektor totalt. Yngre (födda 1990-94) ligger ganska ”hopklämda” runt 35 000.

Sören LundgrenDäremot är just chefslönerna inom bankerna på en klart högre nivå än på övrig privat sektor. Chefer ”i första linjen” har en median på 77 800 mot 67 500 för privat sektor totalt. Mellanchefer (chef över chefer) har medianlön 112 000 mot 89 500 för privata sektorn.

Även projektledare ligger högre inom bank än övriga, 62 400 mot 55 000 i median för övrig privatsektor.” Chefslönerna omfattar här även övriga akademikergrupper inom Akavia.

Läs också: Det är en rimlig lön för en CFO

Sören Lundgren, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Sören Lundgren är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Han svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här

 

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.