En medlem funderar på om det är rimligt att tacka ja till ett jobb med provisionsbaserad lönemodell. Caroline Lindeberg, förhandlare /rådgivare på Akavia samt specialist på löner pekar ut ett par vanliga fällor och klargör hur man ska tänka inför diskussioner om provisionsbaserad lön.

Fråga: Jag har blivit erbjuden ett nytt jobb som biträdande jurist på en advokat­byrå och erbjuds en lönemodell med provision om 10 procent på mina klientuppdrag. Byrån erbjuder ingen garantilön, utan säger att den här modellen brukar ge en månadslön mellan 32 000 och 40 000 kronor.

Jag blev klar med juristprogrammet 2019 och har sedan dess arbetat med enklare juridiskt utredningsarbete hos en privat arbetsgivare. Nu funderar jag på om det är vanligt med en lösning med provisionslön och om det då är rimligt med 10 procent på fakturerad tid för klienttimmar?

Svar: Först måste jag kommentera frågan om provisionsbaserad lön i allmänhet. Med en lönemodell med enbart provision är det viktigt att komma ihåg att se till att det finns en tydlig skriftlig reglering för sjuklön, semesterlön, föräldralön samt eventuella tjänstepensionsavsättningar.

Om du inte har någon garanterad månadslön uppkommer frågan om vad som gäller om du just blir sjuk eller har semester, samt även vilken lön du får den första perioden i byrån då du kanske inte har hunnit jobba in så många klientuppdrag.

Rätten till semesterlön är reglerad i lagen, men frågan kommer att handla om vilken ersättning du kan få ut under din semesterperiod beroende på vad du har hunnit tjäna in när du väl tar din semester. Förslagsvis kan det därmed vara klokt, om du själv känner att det skulle fungera bra med enbart provisionsbaserad lön, att du under dina första tre till sex månader får en garantilön utöver provisionen, just för att säkerställa din månadsinkomst.

Det värsta som kan hända med en lösning som denna är att du blir sjukskriven precis inför att du ska påbörja din anställning, då är det med denna modell oklart vilken lön din lagstadgade sjuklön baseras på. Därför måste alla ersättningar som kopplas till lön genom en provisionsmodell vara tydligt reglerade i skrift mellan dig och byrån.

Om du får en reglering kring dessa frågor och själv känner att provisionslösningen känns motiverande för dig visar statistiken att denna typ av roll, med juristexamen 2019, att en lön runt 36 000–39 000 kronor vore rimligt.

Läs också: Får jag ingen tjänstepension på min rörliga lön?

Läs också: Lönar sig löneväxling?

Läs också: Kommunikatör: Varför vill chefen inte höja min lön – trots bra insats?

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare  redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter. 

Inga personliga frågor publiceras.

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här