Seniora medarbetare inom compliance tjänar minst 60 000 kronor. Kunskapen är attraktiv och specialister fick mellan 2020 och 2021 en löneökning på 7 procent. 

Fråga: Funderar över att söka karriär inom compliance. Är det bra betalt?

Svar: Compliance är ett arbetsområde som var ganska obekant för några år sedan.

Numera har vi drygt 1 000 medlemmar inom området. En tredjedel återfinns inom bank. Finans, industri och försäkring följer därefter. Offentlig sektor är ganska liten inom detta område.

Offentlighetsprincipen torde väl innebära att andra lösningar för funktionen är etablerade. Compliance (svenska: efterlevnad) handlar om att ha en strukturerad lösning vad gäller att tillse att organisationen efterlever de lagar och regler som man ska följa.

Inte helt förvånande är det jurister (bland våra medlemmar) som är den stora gruppen inom compliance. De utgör cirka 60 procent och ekonomerna 24 procent. Hälften av dessa jurister har titeln Compliance Officer, medan övriga är spridda på många titlar bland annat ”jurist”.

Mer än hälften av dem som arbetar med compliance är specialister, enligt vår löneenkät. Ungefär en fjärdedel har chefsbefattning.

Lönenivån för de yngsta (examensår 2020 och 2021) ligger för ekonomer på 38 000 (median) och för jurister på 33 000 kronor.

Bland de mer erfarna är dock lönerna för jurister högre: examensår 2005–2009, 77 800 kronor, medan ekonomerna får nöja sig med 60 000. Bland de mest erfarna (examen på 1980-talet) har juristerna en medianlön på 83 600 och ekonomerna 75 000.

Som vanligt ligger lönerna i Stockholm högre än övriga landet. Compliance Officer i Stockholm har en medianlön på 72 800, där övriga landet inte visar upp högre median än 55 000.

Att efterfrågan tycks vara ganska stor vad gäller denna kompetens framgår av att löneökningen 2020–2021 för medlemmar inom detta område. På specialistnivå blev den så hög som 7 procent i genomsnitt.

Läs också: Vad är en rimlig lön för en CFO?

Läs också: Vad är rätt lön för en KAM?

Läs också: Är lönerna sämre i bemannings­branschen?

Sören Lundgren, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Sören Lundgren är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Han svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare  redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter. 

Inga personliga frågor publiceras.