Det finns ingen lagstadgad rätt till årlig lönerevision. Jobbar du på ett företag som har kollektivavtal är chansen större att du kan få till ett lönesamtal per år.

Fråga: Min arbetsgivare vill inte ge mig en högre lön trots en bra prestation under året. Har jag rätt till en årlig lönerevision?

Svar: Det finns i Sverige idag ingen lag om rätt till lönerevision. Rätten till en årlig lönerevision kommer av reglering i kollektivavtal. Där kan tidpunkten och processen för lönerevisionen variera beroende på avtal och sektor. Om du inte har kollektivavtal på din arbetsplats så är Akavias råd alltid att du bör reglera rätten till en årlig lönerevision i ditt enskilda anställningsavtal, där datum för lönerevidering också bör skrivas in. 

Caroline Lindeberg, lönespecialist på AkaviaUtöver detta så har Akavia inga avtal om särskilda ökningar i lön på individnivå. Lönehöjning är inte en rättighet utifrån att man arbetar, utan utifrån prestation och måluppfyllelse. Det är därför det är så viktigt med ett årligt utvecklingssamtal där du får en möjlighet att diskutera just vad du förväntas åstadkomma under kommande år. 

Detta är sedan vad som är tänkt att du och din lönesättande chef ska återknyta till när ni har ert lönesamtal. Så kollektivavtalet med dess löneavtal är en viktig faktor för din rätt till en årlig lönerevision. 

Läs också: Kan jag kräva en löneökning ändå?

Läs också: Kommunikatör: Varför vill chefen inte höja min lön – trots bra insats?

Läs också: Får arbetsgivaren verkligen dra in bonusen

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.