Lönen för en CFO (alt. Finanschef) i större företag med omsättning på minst en miljard är 113 00 kronor i månaden. Undre kvartil hamnar på 96 000 och övre på 156 000 kronor. Det uppger Sören Lundgren, Akavias lönespecialist, vid en medlemsfråga om lön.

Fråga: Jag är på gång för en tjänst som CFO i ett företag med runt en miljard kronor i omsättning. Jag kommer att ha några controllers som rapporterar till mig och ingå i företagsledningen. Jag är född 1973. Vilken lön är rimlig?

Svar: Median för CFO (alt. Finanschef) i större företag, d.v.s. med omsättning på minst en miljard, räknat på de 150 medlemmar i den rollen som svarat på löneenkäten är 113 00 kronor. Undre kvartil hamnar på 96 000 och övre på 156 000 kronor. Åldern spelar vid den här typen av befattning en mindre roll.

Läs också: Det tjänar privatrådgivaren

Sören LundgrenLönen påverkas desto mer av faktorer som uppdragets komplexitet, ledningsansvar och företagets övriga villkor för chefer. För CFO i bolag som omsätter mellan 200 och 999 miljoner kronor är bland 194 enkätsvar medianen 99 000 och kvartilerna 82 000 respektive 115 000. Så en normal lön borde ligga på drygt100-110 000 inklusive normal bonus och värdet av eventuell tjänstebil.

Personalansvar ingår vanligtvis i CFO- jobbet. Det säger drygt 90 procent av dem som svarat på löneenkäten.

Lönen är signifikant lägre för CFOs utan personalansvar. ”It’s not all about the money.”

Läs också: 60 000 kronor är rimlig lön för en controller

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här

 

Sören Lundgren, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Sören Lundgren är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Han svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.