Fråga: Min arbetsgivare ska införa möjlighet till löneväxling. Är det lönsamt?

Svar: Löneväxling har blivit populärt sedan man tog bort avdragsrätten på privat pensionssparande 2016. Löneväxling innebär att man avstår en del av sin bruttolön för att i stället betala in det till sin tjänstepension.

Läs också: Maxat liv som tidig pensionär

Man bör bara löneväxla om man efter löneavståendet har en lön över 8,07 inkomstbasbelopp, vilket år 2021 motsvarar en månadslön på cirka 45 900 kronor. Om man kommer under denna brytgräns får man mindre avsättning till den allmänna pensionen, vilket man förstås vill undvika.

Olle Kvarby, förhandlare och rådgivare på Akavia.

Så, är det lönsamt? Löneväxling är ett sparande. I stort sett gäller samma här som för annat sparande: behöver jag pengarna nu eller vill jag ha tillgång till dem senare? Men det finns några fördelar. Arbetsgivaren kan bjuda på den besparing som görs av skillnaden mellan sociala avgifter på lön och skatt på premier till tjänstepen-sion. Nettoskillnaden är för närvarande 5,8 procent.

Det innebär att för varje tusenlapp man löneväxlar får man cirka 60 kronor extra avsatt till tjänstepensionen. Sedan kan det finnas skattefördelar. När man avstår lön till löneväxling minskar ju den statliga skatten eftersom bruttolönen blir mindre. Om man sedan i en framtid tar ut pensionen och då bara betalar den kommunala skatten har man tjänat på löneväxlingen. Sedan värnskatten togs bort den 1 januari 2020 har dock det man tjänar på de olika skattesatserna blivit mindre.

Läs också: Tjänstepension utan kollektivavtal?

Alecta och PRI gav i somras ut en rapport om löneväxling, där de bland annat jämför sparande genom löneväxling med sparande i ISK, investeringssparkonto. ISK är ett förenklat sätt att spara i exempelvis fonder. ISK har en förhållandevis låg beskattning genom en schablonskatt. De kom fram till att löneväxling är mer fördelaktigt än ISK upp till en viss lönenivå.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Mellan lönenivåer på 48 000 och cirka 54 000 kronor får man vid löneväxling knappt 8 procent mer i pension än om man inte hade sparat, jämfört med ISK där man får knappt 5 procent mer i pension. Från lönenivå på 55 000 kronor avtar fördelen med löneväxling för att vid lönenivån på cirka 64 000 kronor, och högre, vara strax under en procentenhet högre än ISK. I detta exempel var spartiden 25 år och uttagstiden tio år för den del man har sparat. Man avsatte 4 procent av bruttolönen. Vid längre uttagstid blir skillnaden mindre.

Vid löneväxling är det viktigt att säkerställa att arbetsgivaren fortsätter att betala in premier till den ordinarie tjänstepensionen grundat på lönen du hade före löneavståendet. Annars är det ingen mening med att löneväxla.

Olle Kvarby,  förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Olle Kvarby är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Han svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.