En medlem funderar över rätt lön som erfaren försäljningschef. Akavias lönespecialist Sören Lundgren guidar till rätt lönenivå som är ungefär 85 000 kronor i månaden.

Fråga: Jag är 57 år och jobbar som försäljningschef i ett svenskt bolag som omsätter cirka 400 mkr. Jag har arbetat på företaget i 10 år. Jag ansvarar för 15 personer och tjänar 75 000 kr/månad, med fri bil. Nu ska jag ta över säljorganisationen för vårt systerbolag, som omsätter cirka 150 mkr och då få ytterligare tio medarbetare. Företaget erbjuder mig 12 000 mer i månadslön för detta. Är det rimligt? Borde jag kunna få en längre uppsägningstid än vad LAS föreskriver?

Läs också: Medianlönen för en controller är 60 000 kronor i månaden

Svar: Försäljningschef finns som titel i vår lönestatistik på hemsidan. Medianlön för de knappt 200 individerna var i fjol 85 000 med övre kvartil 106 000. Alla har inte personalansvar så när jag lägger till det kravet ökar median till 89 000 och övre kvartil till 111 000.

Sören LundgrenFöretagets omsättning har betydelse vilket innebär att företag med omsättning 50-200 mkr betalar median 77 000 och övre kvartil 97 500 medan motsvarande siffror för omsättning 200-999 miljoner ligger på 88 000 respektive 103 000. Så din föreslagna lönehöjning tycks väl, med hänsyn till ökad omsättning vara ganska rimlig. Om jag tittar särskilt på de mer erfarna (födda före 1970) så tycks erfarenheten betala sig. Medianlönen är så hög som 103 000, d.v.s. lika som övre kvartil för omsättning 200-999 miljoner!

Normalt sett står enbart vd utanför LAS. Inget hindrar att ni kommer överens om längre uppsägningstider – dvs om du tar på dig en längre bör arbetsgivaren göra detsamma. Kollektivavtalet ger dig dock redan 12 månader och till det kommer Trygghetsrådet med bl.a. ekonomiskt stöd mellan sex och arton månader beroende på din ålder. Vi rekommenderar annars att man, som nyanställd, försöker förhandla sig till minst 3 månader och helst 6 månaders uppsägningstid vid nyanställning i ledningsposition.

Läs också: Rätt lön för en KAM och affärsutvecklare

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.

 

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här

 

Sören Lundgren, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Sören Lundgren är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Han svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.