Medianlönen för personalvetare är 45 000 kronor med en undre kvartil på 38 000 kronor och en övre kvartil på 55 000 kronor år 2021.

– Personalvetarnas löner är lägre, det blir intressant att se hur de utvecklas framåt. Det är en profession med stort rekryteringsbehov och där det finns stor efterfrågan på kompetens, säger Nina Forssblad, professionsanalytiker med ansvar för personalvetare och ekonomer på Akavia.  

Det är en grupp som varit och är otroligt utsatt under pandemin, poängterar hon.

– En del har själva blivit uppsagda under pandemin, men de flesta har jobbat extremt hårt till följd av den och har fått uppgifter som tillkommit, konstaterar Nina Forssblad. 

Läs också: Jag ska leda förändringsarbetet men riskerar mitt eget jobb

Nina Forssblad.– De utbildar chefer och personal i ny mötesteknik och ansvarar för att all kunskap om de nya reglerna kommer ut i organisationen samtidigt som de ska vara stöd för chefer och hantera det löpande arbetet. I vissa verksamheter har det varit många uppsägningar och även totala nedläggningar. I andra, exempelvis inom vården, har rekryteringsbehoven varit ännu större än de varit tidigare. Många verksamheter har också tidigarelagt och genomfört stora organisationsförändringar.

I dag ligger medianlönen på 45.000 kronor med en undre kvartil på 38.000 kronor och en övre kvartil på 55.000 kronor. Det placerar dem efter ekonomer, it-akademiker och jurister, men före kommunikatörer och samhällsvetare.  

Läs också: Hr-chefen om att behöva säga upp 60 procent av personalen

Som chef kan medianlönen komma upp i över 91.000 kronor. För HR-chefer ligger medianen på runt 65.000 kronor. Personalvetare utan chefsansvar kommer upp i en median på maximalt 50.000 kronor. Rekryterare på bemannings- och rekryteringsföretag tillhör dem som tjänar sämst.       

–Rekryterings- och bemanningsbranschen har drabbats hårt av pandemin med stor nedgång i uppdragen. Många personalvetare och personer med erfarenhet från olika yrkesområden har valt att arbeta med enbart rekrytering och kanske inte vill byta och själva börja jobba i en verksamhet igen, konstaterar Nina Forssblad.

En ständig fråga har varit hur stor en verksamhet behöver vara för att ha en särskild HR-funktion. Den frågan räknar hon kommer högre upp på agendan nu.

Läs också: Måste jag förhandla om min egen tjänst?

–I mindre verksamheter kan ekonomichefen fortfarande vara även HR-chef, it-chef och ibland också kontorschef. Det kan se väldigt olika ut, men det håller på att förändras. Det är en utveckling på gång där det är viktigt att lyfta yrkesrollen och den kompetens som personer inom personal/HR har. Det är möjligt att det som nu sker tydliggör behovet i fler verksamheter av både ett dagligt och ett strategiskt långsiktigt HR-arbete och en kompetensförsörjning av experter på området. Dessutom bredden och djupet i den kompetens och kunskap som krävs för det dagliga arbetet. I många verksamheter är det HR-funktionerna som förhandlar kollektivavtal. I vissa verksamheter kan det röra sig om många avtal, vilket kräver ingående kunskap om de olika avtalen.

–Det gör stor skillnad om verksamheter i huvudsak fokuserar på det operativa, det har blivit väldigt tydligt nu att det i många verksamheter behövs ännu tydligare strategier för att utvecklas framåt och säkra kompetensförsörjningen.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Personalavdelningens huvuduppgift är att vara stöd för ledningen, att se till att alla regelverk följs, men också arbetet med den långsiktiga kompetensförsörjningen i verksamheten, understryker hon.

–Det har länge funnits en uppfattning att personalavdelningen är till för personalen. Det gör att det är viktigt att lyfta förväntan på rollen och de faktiska ansvarsområdena. På många arbetsplatser är det också en roll som kan vara ganska ensam och där det förväntas att personal-/HR-funktionen ska rycka in i olika arbetsuppgifter. Det tror jag många inte tänker på, men det kan göra det extra tufft. 

Läs också: Personalvetares löner år 2022

Ingångslönen är lika bra som för ekonomer och jurister, 30.000 kronor.

Vilka är dina bästa tips för att höja lönen?

– Det bästa sättet generellt för att höja lönen betydligt är att byta jobb. Ofta tar det längre tid för mer seniora personer att få nya tjänster, eftersom de oftast söker mer seniora jobb vilka tar längre tid att rekrytera till.

– Annars gäller de vanliga råden, att vara påläst inför lönesamtal, att tydliggöra din kompetens och det du åstadkommit, visa att du är uppdaterad och att du vill fortsätta utvecklas. Kompetenser som efterfrågas är exempelvis problemlösning, beslutsfattande, att leda andra och kommunikationsförmåga. Alla är överens om att det kommer behövas specialistkompetens, men du behöver även bredd för arbetslivet förändras i allt snabbare takt.

Här är personalvetarnas lönenivåer 2021

Personalvetarna tjänar medelbra jämfört med övriga Akavia-medlemmar.

(Kr)

Median 

Undre kvartil

Övre kvartil

Ekonom

50.040

41.000

65.000

It-akademiker

50.000

42.910

58.500

Jurist

48.000

38.500

63.000

Kommunikatör

44.600

37.600

54.000

Personalvetare

45.000

38.000

55.000

Samhällsvetare

44.270

37.400

51.666

Personalvetarna som tjänar mest

Med chefer

 

Utan chefer

 

HR Director

91.300

HR Business Partner

50.000

HR-Chef

65.175

HR-ansvarig

49.000

HR-Manager

65.000

HR-strateg

47.000

Personalchef

62.900

HR-partner

43.000

Enhetschef

52.000

Personalspecialist

42.125

Branscherna som betalar bäst

 

Median, kr

 

Arbetsgivar/ arbetstagarorganisation

54.500

 

Fastighet 

53.700

 

Industri

53.690

 

Tjänste

53.000

 

Handeln

51.000

 

Lägsta personalvetarlönerna

  • HR-administratörerna hade lägst lön på cirka 32.000 kronor i månaden. 
  • Rekryterare 38.350 kronor
  • Personalhandläggare 38.300 kronor
  • Konsultchef 35.950 kronor
  • Personaladministratör 33.000 kronor

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här

 

Utmaningar löser du bäst med stöd

Har du en utmanade arbetssituation kan du alltid kontakta Akavias medlemsrådgivning. Där finns erfarna förhandlare/rådgivare som ger dig råd och stöd med din situation i fokus.