Medianlönen uppräknad till 2021 års löneläge är 62 800 kr givet ditt examensår. Spannet ligger dock mellan 56 650 kr för undre kvartil upp till 67 800 kr för övre kvartil. Svängrummet är stort.

Läs också: Löneläget för personalvetare år 2022

Fråga: Sedan examen 2010 från Stockholms universitet som personalvetare har jag jobbat inom olika breda HR-roller och kommer nu senast från en roll som HR-generalist i ett mindre bolag inom IT.

Jag har också nyligen vikarierat ett år som gruppchef när min chef var föräldraledig och känner att jag är redo att ta nästa steg i karriären och anta en chefsroll. Jag har sökt lite olika tjänster som teamleader och gruppchef inom varierade branscher här i Stockholm och funderar nu över vad som kan vara en rimlig lön för den tjänstenivån.

Jag har nyligen varit på intervju för två olika tjänster där jag kände att jag fick bra kontakt med rekryteraren och båda jobben känns som att de skulle passa mig. Den ena rollen är på ett IT-bolag med ca 450 anställda där de söker en gruppchef som ska ansvar för ett team om 12 personer. Samt även en liknande roll som teamleader med ansvar för 14 personer för en verksamhetsgren på en större bank.

Läs också: Titeln påverkar lönen

I båda rollerna har jag uppfattat att det ingår personalansvar, arbetsledning men också budgetansvar. Vad kan vara ett rimligt löneanspråk för dessa två roller med det personalansvaret om det skiljer sig mellan dessa branscher?

Svar: I rollen som chef är det relevant som du skriver att ta hänsyn till de faktorer som du har beskrivit som rör personalansvar, budget och arbetsledning.

Caroline Lindeberg, lönespecialist och förhandlare/rådgivare på Akavia.

Utöver detta är det även viktigt för dig att stämma av kring faktorer som, har bolaget kollektivavtal, finns det några rörliga lönedelar samt att det även kan vara klokt att skydda sin anställning lite extra i rollen som chef genom minst tre månaders uppsägningstid från arbetsgivarens sida.

Läs också: Stärkt hr-roll under pandemin

Om jag tittar på löneläget för en roll som gruppchef i Stockholm inom IT så landar medianlönen uppräknad till 2021 års löneläge om 62 800kr givet ditt examensår. Spannet ligger dock mellan 56 650 kr för undre kvartil upp till 67 800kr för övre kvartil. Så svängrummet är rätt stort.

Tittar jag samtidigt på löneläget för tjänsten som är liknande men inom bankområdet så ligger medianen på 60 400kr med en undre kvartil på 55 300kr och övre kvartil på 70 000kr. Så även här är det stora skillnader mellan den som tjänar högst och den som tjänar lägst utifrån din erfarenhet.

Så här måste du också fundera över hur det ser ut med övertid och arbetstid som i sin tur påverkar vilken lön du bör begära. Det är frågor som kan vara svåra att känna till på förhand, men med ett team på 12-14 anställda kan det så klart innebära en del arbete och frågor utanför ordinarie arbetstid.

Så vilken lön du sedan ska begära beror just även på helheten, och en estimering över hur mycket övertid du kommer lägga. Men även hur tungt ditt budget- och resultatansvar är samt om du kommer ingå i en ledningsgrupp vilket är faktorer som leder till om löneläget ska närma sig övre kvartilen.

Caroline Lindeberg, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Caroline Lindeberg är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Hon svarar på medlemmarnas frågor i tidningen. Caroline Lindeberg är också specialist på löner. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare  redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter. 

Inga personliga frågor publiceras.