Låt oss direkt titta på det viktiga: går det att byta jobb för ofta? Enligt karriärcoachen Ewa Helander är svaret ja, men saken behöver nyanseras. Om du har haft två-tre olika jobb inom 18 månader kan detta vara ett mönster som väcker frågor hos arbetsgivare, och som därmed minskar dina möjligheter att få tjänsten som du vill ha. Om du däremot ger en logisk förklaring till dina frekventa jobbyten, så behöver det inte vara någon fara på taket. 

Ewa Helander– Det kan vara så att du dessförinnan har jobbat i tio år på en och samma arbetsplats, och att det nu tar lite tid för dig att hitta rätt. Det är inget konstigt alls. Eller så kan det ibland vara yttre omständigheter som har fått dig att byta jobb ofta, säger hon.

Om det går att byta jobb för ofta, hur ofta är då för ofta? Det svårt att ge en exakt siffra, menar Ewa Helander. Om du har stannat i åtta månader på dina fyra senaste jobb lär det uppstå frågor hos arbetsgivarna. Vissa blir nyfikna – varför har personen bytt så ofta?

–  Andra arbetsgivaren kanske blir mer tveksamma eftersom det för alla organisationer innebär en investering att anställa någon, och den investeringen betalar ofta av sig först efter sex månader eller ett år, beroende på tjänst. Det måste man vara medveten om ifall man bara stannar ett par månader på en arbetsplats, säger hon.

 1. Berätta varför
  ”För att undvika att bli sedd som en hoppjerka är det viktigt att kunna berätta varför du har bytt jobb mer ofta under den senaste tiden. Det kan vara så att en kedja av händelser utanför din kontroll har tvingat dig till att byta jobb mer återkommande, till exempel att dina förra arbetsplatser har lanserat sparpaket eller blivit uppköpta. Då är det förståeligt att du har bytt jobb. Du kanske även har verkat inom mindre organisationer där utvecklingsmöjligheterna inte har varit lika goda som hos större företag. I vissa branscher eller yrken är det vanligare att oftare byta jobb och då är det heller inget märkvärdigt.
 2. Ta reda på vad du vill – innan du byter
  ”Den som byter jobb för ofta har vanligen inte gått till botten med vad den vill. Personen har av olika skäl bestämt sig för att byta arbetsplats utan att ha gjort en analys över sina drivkrafter och sin motivation. Och så har det blivit fel igen och igen. Jag möter ibland personer som misstrivs så pass mycket på sina jobb att de tar första bästa jobb som dyker upp – för att sedan vantrivas på det nya. Till slut uppstår en negativ spiral av jobbyten. Innan du agerar bör du därför kartlägga vad du vill, kan och vad som är viktigt för dig, men också bilda dig en uppfattning av den arbetsplats som du ska till: passar den verkligen dig?”.
 3. Titta åt konsulthållet
  ”Vissa trivs på sina arbetsplatser, har trevliga kollegor och stimulerande arbetsuppgifter – men ändå kan de känna att de vill byta igen och igen. Om du har en tendens att snabbt bli rastlös och om du har behov av mer omväxling kan ett alternativ vara att bli konsult och arbeta i projektform för olika uppdragsgivare. Denna fråga bör finnas med när du analyserar varför du vill lämna din nuvarande arbetsplats – kanske är konsultrollen rätt för dig?”. 
 4. Hitta rätt från början i stället för att hoppa runt
  ”Innan du ska byta jobb är det också viktigt att bilda dig en skaplig uppfattning om den arbetsplats som du söker dig till. På det sättet minskar du risken för att återigen hamna på fel ställe och för att bli betraktad som en hoppjerka. Är organisationen stabil eller har den haft olika bekymmer som har lett till hög personalomsättning senaste åren? Är det någon som slutar på den tjänst som du kanske ska tillträda – varför har den personen i sådana fall valt att lämna? Gör en ordentlig research innan och ställ frågor under anställningsintervjun”.
 5. Uppmärksamma fördelarna
  ”Om du har bytt jobb ofta de senaste åren kan det få arbetsgivaren att dra öronen åt sig, men farhågorna minskar ofta om du ger en logisk förklaring. Du kan även försöka lyfta fram fördelarna med att ha fått inblick i och erfarenhet av flera, stora som små, organisationer. Att ha bytt jobb ofta behöver alltså inte ses som en nackdel utan kan snarare ha breddat din kompetens, särskilt om du har tvingats till att byta jobb på grund av yttre omständigheter”.
 6.  Få inte panik
  ”För 40-talisterna var det inte alls ovanligt att stanna på samma arbetsplats under hela yrkeslivet, vilket medförde att jobbyten blev mer laddade i den generationen. Numera är arbetsmarknaden så pass snabbföränderlig att de flesta av oss måste byta arbetsplats oavsett om vi vill det eller inte, vilket har lett till att det inte är lika kontroversiellt att byta jobb mer ofta. Jag träffar ibland personer som har panik över att de har bytt jobb ofta, och som därför tänker att de är körda på arbetsmarknaden. Det stämmer inte! Men det är alltid bra att göra en rejäl kartläggning över vad man vill innan man bestämmer sig för att byta igen.”