Det finns olika personlighetstester då du söker jobb. Här går experten igenom de som finns och hur du ska tänka för att klara dem.

Tester som visar din personlighet, förmåga eller prestationsförmåga har kommit för att stanna. Det förenklar rekryteringsprocessen, minskar risken för felrekrytering och fokuserar mer på den arbetssökandes nuvarande kunskap än utbildning och erfarenhet.

– Det pekar på att utbildning och erfarenhet kanske allt mer ses som en bas, och förmågor och kompetens blir allt viktigare när arbetsmarknaden är i en så snabb förändring, säger Nina Forssblad.

Personlighetstester används inte bara för att anpassa rekryteringen i en allt snävare tidsram. Testerna utförs oftast digitalt, vilket innebär färre subjektiva bedömningar och det kan leda till en mer fördomsfri anställningsprocess.

Nina ForssbladNina Forssblad har följt förekomsten och diskussionen runt personlighetstester sedan de dök upp på arbetsmarknaden. För snart ett decennium sedan kunde hon se att risken för att oseriösa personlighetstest var större.

– Men i dag är det mindre risk för det, eftersom det ofta handlar om stora tester som har utvecklats av specialister.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Är det ändå så att ett test framstår som oseriöst tycker Nina Forssblad att det är bra att ställa frågor om testet till arbetsgivaren.

– Fråga vad det finns för vetenskapliga publiceringar om det testet. Det brukar visa om det är seriöst eller inte.

Det finns dock naturligtvis också baksidor med personlighetstester.

– Jag har talat med medlemmar i Akavia som berättar att de själva måste betala för testerna och det ser vi inte som något positivt.
Det är inte alltid personer som letar nytt arbete har möjlighet att lägga ut flera tusen kronor på ett test för ett jobb som de kanske i slutändan inte får.

Testande blev också uppmärksammat i våras när H&M skulle säga upp 1 500 tjänster och använde flera olika tester för att gallra ut personal.

– Det blev fackligt en stor fråga, om det är rätt väg att gå.

För den som vill byta jobb eller ska kasta sig ut på arbetsmarknaden för första gången är det först och främst viktigt att inse att personlighetstester är vanligt förekommande.

– Det är viktigt att förstå att testet egentligen inte säger något om dig som person. Det är styrt till verksamheten och vilka förmågor och personlighetsdrag som behövs.

Vilka tester som används beror till stor del på vilket yrke det handlar om. De görs ofta under tidspress.

– Och det kan bli ännu mer stressande om man inte är förberedd på det. För att minska stressen är det bra att inte bli överraskad och känna till hur de fungerar. För att prestera så bra som möjligt på
ett test är det bra att träna. Flera sidor på internet erbjuder gratis provtester.

– Oavsett hur gärna du vill ha det där jobbet är det klokt att vara ärlig. Svara så uppriktigt du kan på frågorna och uppgifterna, säger Nina Forssblad.

Den som har utformat eller senare ska analysera svaren på personlighetstesterna kan ofta lätt se om någon försökt svara utifrån det de tror att arbetsgivaren vill.

– Så det blir sällan så bra. Erfarna rekryterare kan se när resultatet inte stämmer med resten av ansökan.

Annars rekommenderar Nina Forssblad att den som studerar vänder sig till karriärcenter eller studievägledare för att få hjälp.

– Där kan studenter ofta få information om hur en anställningsprocess ser ut på olika arbetsplatser, vilka tester de använder.

Den senaste tiden har Nina Forssblad sett att så kallade EQ-tester, emotionell intelligenstest, och logiktester har blivit vanligare.

– Emotionell intelligens blir allt viktigare inom många områden och används i mycket högre grad i dag. Annars finns det bland annat rena personlighetstester, arbetspsykologiska tester och det som nästan alla känner till: IQ-tester som till exempel Mensa, MAP eller Matrigma.

– Den som vill ha mer kunskap om begåvnings- eller personlighetstester kan gå in på TNG:s webbsida. Det är ett rekryteringsföretag som har hanterat 100 000-tals ansökningar och var tidiga med att testa för en mer fördomsfri rekrytering.

Personlighetstester används vid olika tillfällen. Ibland förekommer de i inledningen av en rekryteringsprocess för att sålla ut antalet sökande när urvalet är stort. Då styr testet vilka som går vidare i processen.

Ett personlighetstest kan dock även förekomma först efter en ansökningsintervju, och då hänger det inte bara på testet.

– Då är det bara en del av att du kanske får det här jobbet. Det är också väldigt viktigt att komma ihåg, säger Nina Forssblad.

Olika ­typer av personlighetstest och vad de ska mäta

  1. Certifierade tester: Den internationella organisationen DNV certifierar olika tester som visar personlighet, prestation eller förmåga. Enligt dem finns det 14 certifierade tester i Sverige, bland annat Matrigma, JobMatch Logiq och OPTO.
  2. Typtester: Till exempel Myers Briggs (MBTI) anses vara en av världens mest använda personlighetstest som delar in personligheten i 16 olika personlighetstyper. Omdiskuterat om det är vetenskapligt bevisade tester.
  3. Femfaktortester: Personlighetstester som baseras på den vetenskapligt bevisade femfaktormodellen. Förenklat utgår den från fem egenskaper som alla har mer eller mindre av.

Läs också: Personlighetstester bra i rätt sammanhang

Läs också: Intervjutips - Sälj in dig själv på tre minuter

Läs också: Så rekryterar avatarer kandidater

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.