Ett screeningverktyg i form av en avatar gör en första gallring bland kandidater. Algoritmerna i avataren tar endast hänsyn till saker som är relevanta för tjänsten. Det ska skapa ett fördomsfritt underlag för de rekryterare som använder tjänsten.

Åsa Edman Källström berättar att TNG länge har arbetat med att försöka motverka fördomar i samband med rekrytering, och bland annat flyttat fram personliga möten och subjektiva bedömningar.

– Vi har anonymiserat våra processer, tagit bort det personliga brevet och satsar mycket på arbetspsykologiska tester, men vi kände att när vi hade fått fram ett första urval, som då inte påverkats av exempelvis hur gamla kandidaterna är, vilket kön de har eller varifrån de kommer, utan enbart av vilken kompetens de besitter, kommer vi till det här med intervjuer – och då släpps allting löst igen.

Tillsammans med ett teknikbolag utvecklades en fysisk robot – som i dag är en digital avatar – som samlar in kandidatdata och tar hand om de första intervjuerna.

– Den genomför på egen hand ett slags kompetensbaserad och strukturerad ”blindintervju”, via dator eller telefon, med kandidaterna. Alla kandidater får samma behandling, bedömning och återkoppling.

– Avataren tittar bara på de saker som är relevanta för tjänsten, ingenting annat.

Anställer den?

– Nej. Den är ett screeningverktyg som sållar fram de lämpligaste kandidaterna och tar fram ett beslutsunderlag som våra rekryterare kan använda sig av när de senare träffar de kandidater som har gått vidare.

Innebär det att ni kommer att ha färre rekryterare anställda i framtiden?

– Nej, men att rekryterarnas jobb har blivit mer kvalificerat och stimulerande. De har också tid att träffa fler kandidater i dag än vad de hade tidigare, vilket är en av poängerna. Vi vill främja det personliga mötet.

– Rekrytering kommer inte bara att skötas av AI framöver; människor behövs, men tidigare fick rekryteraren lägga ner mycket tid på att boka möten och på inledande telefonintervjuer. Det slipper de nu. Det görs automatiskt av avataren när den används.

Sparar ni pengar?

– Som jag ser det leder nya AI-baserade verktyg framför allt till att vi höjer kvaliteten och ökar effektiviteten i det som vi gör, inte till stora kostnadsbesparingar.

Läs också: Byter du jobb (för) ofta? – Så undviker du att bli en hoppjerka

Läs också: Så skaffar du nytt jobb – rekryteraren tipsar

Läs också: Så skriver du ditt cv

Få redo för AI

Många Akaviamedlemmar anser att de saknar rätt kompetens för att hantera AI-utvecklingen. Och trots att många vill ha utbildning har ytterst få fått det. Det visar en ny undersökning. Granskningen av AI:s påverkan på jobbet och hur redo vi är för det publicerades i september 2023.

Få arbetsplatser redo för AI

Swedbank förutspår banbrytande utveckling inom AI

Juristbyråer: AI kan hjälpa – men inte ersätta jurister

”AI ökar kvaliteten i våra bedömningar”

Så fungerar det när rekryterare använder avatarer för att hitta kandidater

Teknologin kommer ersätta tråkiga sysslor men är knappast ett hot