En mentors insats kan ha en avgörande påverkan på invandrade akademikers framtida liv i Sverige. År 2010 sjösatte Akavia, då Jusek, sitt mentorprogram med gott resultat. 64 procent av adepterna som deltagit har fått kvalificerade anställningar.

Mentorns huvuduppgift under programmet är att ge adepten verktyg för att närma sig arbetsmarknaden. Mikael Eklund, civilekonom och ingenjör som har arbetat med digitaliseringsfrågor, har varit mentor sedan 2012. Han beskriver hur han möter nya människor med olika förutsättningar och bakgrunder, och ”rotar i vad de verkligen behöver”. Totalt har han coachat 17 personer, exempelvis i intervjuträning. 

– En kille var ekonom men jobbade som säljare. Han ville dock ägna sig åt redovisning men blev aldrig kallad till intervju. Vi gjorde om hans cv och förklarade varför han ville byta bana. Man tenderar att titta bakåt i ett cv, men det intressanta för arbetsgivare är vad du kan bidra med framåt. Tre veckor senare var han på första intervjun och några veckor senare fick han jobb, berättar han.

Läs också: Omvänt mentorskap utvecklar och attraherar 

Felix Armstrong, som arbetar som HR Business Partner och har bott och arbetat i fem länder, är ny mentor för året. Han ser sig som ett bollplank och börjar med att lyssna för att få en god bild av vad adepten vill och är på väg. 

Ber adepten om förslag de ska samtala om

Felix Armstrong Foto: Anders G Warne.– I mitt fall jobbar vi mycket med språket nu. I storstäder kan du klara dig på engelska, men det beror på i vilken bransch du söker jobb i. Inom HR är svenska viktigt, men kanske inte i exempelvis teknik- eller servicebranschen. Adepten får själv komma med förslag på ämnen såsom frågeställningar kring cv, kontaktnät eller företag som kan vara relevanta till varje möte. 

Efter sina år i Schweiz, Belgien, Italien, Australien och USA ser Felix Armstrong på Sverige med nya ögon. Han slås av hur krånglig processen med att skaffa arbetstillstånd är och hur beroende vi är av personnummer. Kulturella skillnader kan också skapa problem.

– Ska man mejla eller ringa för en intervju, ska man ligga på? Kommer de att höra av sig om två veckor när de säger det? Vi svenskar kan säga en sak och mena en annan, och vi har arbetsmöten där vi inte kommer fram till så mycket. Det kan vara förvirrande för en nyanländ. 

Att lyssna in och sätta en realistisk målbild som revideras allt eftersom är några av framgångsfaktorerna i ett mentorskap, menar han. 

– Jag finns där för adeptens skull. Vi har bokade möten men adepten får ringa och mejla mig när som helst. Ha inte tre-timmars-möten, utan hellre korta avstämningsmöten ofta. Under pandemin har vi hållit oss till Teams, telefon och mejl. 

Läs om Akavias olika mentorskapsprogram

Mikael Eklund. Foto: Anders G Warne.

Mikael Eklund är inne på samma linje. 

– Träffas gärna varje vecka, men inte så lång tid vid varje tillfälle. Ha en plan för vad som leder framåt, bolla saker fram och tillbaka. Jag håller kontakten med flera av mina tidigare adepter. Någon har jag hjälpt inför en löneförhandling eller byte av jobb. De flesta klarar sig alldeles utmärkt.

Vad krävs för att bli en bra mentor? 

– Jag har sett mentorer som hoppat av för att de ”inte lyckades”, men lyckas gör man om man finns där för sin adept. Hade inte adepten ambitionen att få ett jobb just nu utan i stället plugga vidare är det adeptens val. Mentorns jobb är inte att skaffa ett jobb åt adepten.  

Läs också: Vidga perspektiven med bubbelhoppning

Felix Armstrong understryker vikten av att inte gå in i mentorskapet med löftet om anställning före uppdragets slut.

– Ställ frågan vad adepten vill få ut av tiden och vad du som mentor kan bidra med. Jag rekommenderar adepten att tala och ha kontakt med flera svenskar, inte nödvändigtvis mentorer, för att få olika infallsvinklar och språkutbyte.

När det gäller vad man själv får ut av att vara mentor är Mikael Eklunds svar tydligt: 

– Att göra skillnad. För mig handlar det också om en personlig frustration över att det finns så många otroligt duktiga människor från andra länder som inte får en chans, enbart för att de inte har någon att prata med som förstår hur systemet, där mycket handlar om kontakter, fungerar, säger han.

Ett av råden är att skaffa kontakter via föreningar

Han ger råd till adepterna om hur man skapar kontakter, något han säger är naturligt här men inte i alla kulturer.

– En stor del av det svenska samhället är organiserat i föreningar som är baserade på ideellt arbete. Det är en ”dold sektor” som skapar många bra kontakter och utmärkta ingångar.

Som verksam inom HR är Felix Armstrong intresserad av människor. Han förklarar att han, som själv varit i samma situation som sin adept, vill ge tillbaka:

– Jag har jobbat i bemanningsbranschen och anställt personer som har fantastiska utbildningar inom exempelvis medicin och juridik men som arbetar som lagerarbetare. Jag känner frustration över att vi inte tar vara på den fantastiska kunskap som finns och vill bidra till en förändring. Sex månader är ingen lång tid, men man kan hålla kontakten efteråt också. 

Adepter får råd av mentorer för att hitta jobb

Text: Barbar Taltavull, publicerad 24 augusti 2021

Akavia erbjuder medlemmar att gå ett mentorprogram. Men hur nöjda är de adepter som går programmet egentligen? Akavia Aspekt fick en pratstund med två av de som deltagit i mentorprogrammet som adepter.

Två gånger per år körs Akavias mentorprogram för invandrade akademiker. För UX-designern Shivan Cheikhi gav programmet utdelning i form av ett jobb redan innan mentorprogrammet var slut.

– Jag fick en mentor som jobbade i samma yrke. Branschen är ny, ganska speciell och avancerad, så det kan vara svårt att komma in som en nyexaminerad. Tack vare min mentor fick jag jobb 1,5 månader efter början av programmet, säger Shivan Cheikhi.

Läs också: Omvänt mentorskap utvecklar och attraherar

Shivan Cheikhi.

Mentorn Ebba Andersson Nording, UX designer på Sigma, tonar ned sin betydelse. 

– Han gjorde ett väldigt bra jobb själv. Jag tipsade egentligen bara om honom. Det var en lång rekryteringsprocess med intervjuer och ett case, säger hon.

Shivan Cheikhi frågade om hon skulle vilja rekommendera honom till sitt företag.

– Det var 4-5 intervjuer och ett designcase som skulle presenteras online. Jag fick rådet av min mentor att det viktiga inte var en fin webbsida, utan att jag kunde beskriva processen. Det var avgörande för att få jobbet.

Shivan Cheikhi började sitt mentorprogram i februari i år.

Fick jobb via mentorns kontakter

Anna Borgström Korba startade mentorprogrammet hösten 2020 parallellt med andra aktiviteter. Det var inte mentorprogrammet som gav henne jobb, men det hjälpte till. Idag arbetar hon på Swedbank via bemanningsföretaget TNG.

– Man måste vara öppen och prova alla varianter. Jag har jobbat som handläggare på tjeckiska ambassaden, varit underwriter på EKN och controller på föreningen Vetenskap och allmänhet med ansvar för uppföljning av EU-finansierade projekt. Jag sökte jobb bland annat via TNG.

Hennes tanke var att hitta jobb inom departementsvärlden där hon skulle kunna få utlopp för sina kunskaper om internationella relationer och EU:s handelspolitik.

– Min mentor jag hade via Akavia jobbade på ett departementet och hade erfarenhet om vilka jobb som skulle kunna passa för mig. Jag fick tips om vilka myndigheter som anställer äldre. Jag är 47 år, så det var jättebra.

– Min mentor orkade peppa. Jag fick tips om vad jag skulle trycka på i cv:et, som att jag kunde vara lite tydligare med mina mål. Det var skönt att få stöd. 

Läs också: Sju sätt att få ditt cv att sticka ut

Adepternas fyra råd kring att skaffa en mentor:

  1. Sök inte bara lediga jobb. Kontakta de företag där du anser att du kan erbjuda förbättringar av deras tjänster. Visa hur taggad du är för att lära dig mer.
  2. Förbered dig väl vid jobbansökningar.
  3. Ändra i din programplan efter vad adept och mentor anser är viktigt.
  4. Kör flera spår parallellt. Var öppen och prova alla varianter. Stäng inte ute några arbetsgivare. 

Mentorn Ebba Andersson Nordins bästa tips för den som ska bli mentor:

  • Var inlyssnande och flexibel.
  • Var stöttande, ge råd och pepp.
  • Ge tips om hur man kan nätverka, presentera sig på en anställningsintervju, uppdatera portfolion och behålla lugnet i en intervjusituation.
  • Var generös och dela med dig av dina kontakter.
  • Ha en plan, men var flexibel.

Läs också: Hon fick rätt jobb - tack vare sin mentor

Läs också: Så här fungerar omvänt mentorskap

Läs också: Personlighetstester är bra i rätt sammanhang

Mentorprogrammet för invandrade akademiker

Akavias mentorprogram för akademiker födda utomlands och med utländsk examen startade 2010 i samarbete med Stockholm Stad och SFX-utbildningen Svenska för ekonomer, jurister och samhällsvetare vid SIFA. Det körs två gånger per år och, håller på i cirka sju månader.

Programmet innehåller tre obligatoriska gemensamma träffar/utbildningar för alla adepter och mentorer och varje adept och mentor ska träffas individuellt minst en gång i månaden. Målet är att öka adepternas möjligheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Matchning av adept och mentor görs utifrån profession, adeptens intressen samt utbildnings- och yrkesbakgrund och adeptens önskemål om framtida yrkesinriktning. Vårens mentorprogram brukar starta runt februari och höstens i september/ oktober.

Här kan du läsa mer:

Så funkar det att vara adept och invandrad akademiker och få en mentor

Så funkar det att vara mentor åt en invandrad akademiker