Fler än 500 invandrade akademiker har deltagit i Akavias mentorsprogram. En av de som fått hjälp att hitta rätt jobb berätta här om sina erfarenheter.

Efter universitetsstudier i Kiev och några års arbete i fastighetsbranschen flyttade hon 2010 till Stockholm för masterstudier på KTH inom fastighetsutveckling och finansiella tjänster. Parallellt med studierna pluggade hon en del svenska.

– Det var mest för att kunna orientera mig i det svenska samhället och förstå vad som händer. I övrigt klarade jag mig ganska bra på engelska. Jag och min man – som följde med till Stockholm – hade inga planer på att stanna kvar i Sverige efter KTH, säger Olga Dziuba som arbetar med fastighetsvärdering på JLL.

När Olga Dziuba dock var klar med sin utbildning hade maken fått ett attraktivt arbete i Stockholm som it-konsult.

– Vi bestämde oss för att stanna kvar. Jag blev då medföljande och fick söka nytt visum hos Migrationsverket för att kunna börja arbeta. Tyvärr tog det nästan två år innan alla dokument var klara.

Via studier på Sifa – Stockholms intensivsvenska för akademiker – kom hon i kontakt med Juseks (Akavias föregångare) mentorsprogram och mentorn Mikael Eklund, civilekonom och ingenjör med en bakgrund som bland annat linjechef och i dag digitaliseringskonsult med egen verksamhet.

– Vi träffades till att börja med varje vecka och därefter lite mer sällan. Jag fick träna min svenska samtidigt som han lärde mig hur det fungerar i Sverige. Jag är extremt tacksam.

– Programmet gjorde att jag kom in i ett sammanhang. Det blev lättare att förstå hur svenskar tänker, beter sig och hur de skapar kontakt med varandra.

Tillsammans arbetade de igenom Olga Dziubas CV och personliga brev. Vid behov anpassade de dem utifrån kraven i aktuella jobbannonser och betonade det som kunde tänkas attrahera just den arbetsgivaren.

Inför anställningsintervjuer gick de tillsammans igenom vad som var att vänta, tänkbara frågor och svar och vad Olga Dziuba borde betona.

– Vi övade jättemycket och låtsades att det var riktiga intervjuer. Det gjorde att jag fick självförtroende, kände att jag var ordentligt förberedd och kunde berätta om mig själv på ett bra sätt på svenska kompletterat med vissa engelska ord ibland.

– Mikael fick mig att förstå att jag kan arbeta i Sverige inom det som jag är utbildad för och inte bara som städare eller något liknande. När det inte gick bra på en intervju eller när jag inte fick svar på någon ansökan, hjälpte han mig att hålla uppe motivationen.

Mötena skedde i allmänhet på mentorn Mikael Eklunds kontor.
– Efter att inte ha arbetat på ett antal år var det viktigt att verkligen känna hur det är att vara på ett kontor och sitta i ett mötesrum.

– Mentorsprogrammet hjälpte mig också att skapa ett eget nätverk, något som är jätteviktigt i Sverige. Mikael introducerade mig i sitt och såg även till att jag fick möta en av hans tidigare adepter som hade fått jobb, vilket jag hade stor nytta av. Att träffa någon som har lyckats ta sig in på arbetsmarknaden, och dessutom arbetar med det som personen vill, håller uppe ens egen motivation när det är tufft.

Mentorprogrammet för invandrade akademiker

Akavias mentorprogram för akademiker födda utomlands och med utländsk examen startade 2010 i samarbete med Stockholm Stad och SFX-utbildningen Svenska för ekonomer, jurister och samhällsvetare vid SIFA. Det körs två gånger per år och, håller på i cirka sju månader.

Programmet innehåller tre obligatoriska gemensamma träffar/utbildningar för alla adepter och mentorer och varje adept och mentor ska träffas individuellt minst en gång i månaden. Målet är att öka adepternas möjligheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Matchning av adept och mentor görs utifrån profession, adeptens intressen samt utbildnings- och yrkesbakgrund och adeptens önskemål om framtida yrkesinriktning. Vårens mentorprogram brukar starta runt februari och höstens i september/ oktober.

Här kan du läsa mer:

Så funkar det att vara adept och invandrad akademiker och få en mentor

Så funkar det att vara mentor åt en invandrad akademiker

Olga Dziuba började i mentorsprogrammet i februari 2015. I oktober samma år anställdes hon på JLL (Jones Lang Lasalle) i Stockholm som junior fastighetsvärderare.

– Jag är kvar i samma bolag och på samma avdelning, men är nu så kallad Senior Associate. Utan mentorsprogrammet hade jag nog inte fått jobb på JLL.

Cirka 500 invandrade akademiker har gått igenom Jusek/Akavias mentorsprogram sedan starten 2010. 64 procent av dem har fått kvalificerade jobb under eller efter programmet.

Mikael Eklund har varit mentor sedan 2012 och har under den tiden coachat cirka 20 invandrade akademiker. Några har inte ingått i mentorsprogrammet.

– Orsaken till att jag från början engagerade mig i det här var att jag kände en frustation över att det kommer många duktiga invandrare till Sverige som inte får chans att jobba med det som de är bäst på. De förstår inte våra koder och hur vårt samhälle fungerar. Det försöker jag hjälpa dem med.

Vilken är den största utmaningen?
– Språket. Den som lär sig svenska har mycket lättare att få jobb än den som inte gör det. När man kommer in i en ny miljö tappar man ofta en del självförtroende. Det gäller extra mycket för den som har sökt en massa jobb utan att ens bli kallad på intervju. Det största bidraget en mentor kan ge till sin adept är ett återskapat självförtroende och få personen att flytta fokus från det som har varit till framtiden. Var och med vad vill de arbeta och varför? Vad kan de bidra med? Ju konkretare och mer specifika de är, desto bättre.

Mikael Eklund säger att det är viktigt, ofta helt avgörande, att noga förbereda sig inför en anställningsintervju och att han uppmanar sina adepter att läsa på ordentligt om den potentiella arbetsgivaren och dess verksamhet i.

– Men också att de tar reda på vem de ska träffa och vad den personen har gjort tidigare. Kanske har de gemensamma intressen eller erfarenheter som de kan ha nytta av.

– Före den riktiga intervjun brukar vi köra det som jag kallar för en maxintervju. Under en timme ställer jag en mängd tuffa frågor, till exempel varför en arbetsgivare ska anställa just den här personen och vad hen mycket konkret kan bidra med. Därefter går vi igenom svaren, hur personen presenterar sig och vad som kan förbättras.

Läs också: Så är det att vara mentor

Läs också: Bli ett nätverksproffs – expertens 7 bästa tips

Läs också: Mentorprogram för alla medlemmar

Akavias mentorsprogram för invandrade akademiker

  • Programmet är till för ekonomer, jurister, samhällsvetare, personalvetare, it-akademiker och kommunikatörer med utländsk bakgrund och utbildning.
  • Mentorerna arbetar ideellt. De kan ge vägledning och kunskap om Sverige, svensk arbetsmarknad, sin bransch och sin yrkesroll samt dela med sig av sitt nätverk.
  • Programmet startar i allmänhet i februari och september varje år och pågår i sju månader.
  • Mentor och adept har ofta liknande bakgrund.
  • Tre obligatoriska och gemensamma utbildningsträffar med Akavia i Stockholm ingår. Enskilda träffar mellan mentor och adept sker varje månad.
  • Programmet genomförs på svenska.
  • Deltagare i utbildningen Svenska för ekonomer, jurister och samhällsvetare på Stockholms intensivsvenska för akademiker har förtur till mentorer.

Kompetensbehovet och invandrade akademiker

Trots stor brist på kvalificerad arbetskraft har många invandrade akademiker svårt att få jobb. Bland högutbildade flyktingar och anhöriginvandrare är det bara en av tio som efter sex år i Sverige har ett jobb som motsvarar deras utbildning – något som leder till mycket stora kostnader för det svenska samhället. Kartläggningen publicerades i augusti 2022.

Kompetensbehovet kan lösas med invandrade akademiker

Lee Wermelin: "Ett stort slöseri för samhället"

Fler skulle kunna få sin utbildning översatt

Fyra av tio utländska jurister fick jobb efter utbildning

Hon fick rätt jobb - tack vare sin mentor