Det är i bibliotek och arkiv som vårt kollektiva minne bevaras – och det är dit vi vänder oss när vi vill ta del av människors erfarenheter från det förflutna. Det konstaterar Lina Thomsgård, museichef på Stockholms Kvinnohistoriska, som menar att kvinnorna har en undanskymd plats i arkiven.

– Deras historier ligger dolda på ett sätt som gör att det behövs lite finurligt pusslande för att hitta dem, och det behövs nytt material som kan beskriva vår tid i dag när framtidens forskare går till arkiven, säger hon. 

Gamla museisamlingar präglas ofta av den tidens normer, menar hon. När de byggdes upp, ibland för flera livstider sedan, var tingen som ansågs viktiga att bevara sådana som visade på militär och politisk makt – vilket ofta var männens arena. Det är en av anledningarna till de luckor vi kan se i arkiven i dag.

Läs också: Jag vill att boken ska ge kvinnor råg i ryggen

Lina Thomsgard– Det är en kombination av vad som har setts som viktigt av andra – och av kvinnor själva. Känslan av att 'min historia är värd att bevaras' är något som legat närmare till hands för män om man ska tolka hur bevarandet i arkiven sett ut, säger hon och fortsätter: 

– När jag frågar kvinnor i dag, även de som är mycket framgångsrika och märkvärdiga, om de arkiverar sig för framtiden så svarar de flesta ”nej, gud, inte ska väl jag?” samtidigt som manliga mellanchefer köar för att få sina liv bevarade i evighet. Det är en av alla saker vi hoppas kunna påverka med Arkivism.

Initiativet är flerårigt och startskottet går nu i samband med 100-årsjubileet för kvinnlig rösträtt i Sverige. 

Under våren utkom Arkivism: En handbok – hitta, spara och organisera för framtidens historieskrivning. Syftet med boken är tydligt: 

– För att fler ska kunna ägna sig åt pusslandet, och skattletandet, i arkiven, men annars för att fler ska förstå hur man på ett roligt sätt kan börja dokumentera och arkivera sitt eget liv – eller mammas, mormors, föreningens – för framtiden. Annars kan det se lika illa ut om 100 år, säger Lina Thomsgård.

Vad mer krävs för att skriva in kvinnor och det kvinnor åstadkommer i framtidens historia?
– Att arkiven gör plats för kvinnorna, att kvinnor och kvinnorörelser dokumenterar och bevarar sina liv för framtiden och att fler människor generellt ger sig ut på upptäcktsfärd i arkiven för att berika historien. 

Läs också: Pia Gideon en av få kvinnor i börsstyrelser om att ta plats

Tre tips till dig som vill arkivera dig

  1. Med arkiv menar man ofta en samling handlingar som hör ihop. Det kan till exempel handla om brev, fotografier, dagböcker eller protokoll. En viktig aspekt är att handlingar som uppkommit genom en arkivbildares verksamhet eller liv ska hållas samman. Det kallas proveniensprincipen. 
  2. Om det till en början är svårt att veta vad som ska sparas, så börja med en inventering eller kartläggning. 
  3. Har du ett arkiv i åtanke dit du vill donera samlingen kan du höra av dig och fråga om de tar emot material och hur de vill ha det sorterat. 

Källa: Arkivism: en handbok (2021)

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Kompetenserna som blir viktigast för ditt yrke i framtiden

Tre av fyra arbetsgivare i Akavia Aspekts stora enkätundersökning anser att deras bransch är i behov av ett kompetenslyft. En majoritet menar att det är arbetsgivarna som har det främsta ansvaret för kompetenshöjningen. Många lyfter fram digitalisering, säkerhet och kommunikation som kritiska områden.

Här har vi samlat texterna från temat Kompetenslyft - Så säkrar du din hjärna för fratiden" som belyser vilka kompetenser och förmågor du behöver i framtiden för att fortsätta vara relevant på arbetsmarknaden. 

Kompetenser och förmågor du behöver i framtidens arbetsliv

Ekonom – Kreativt tänk allt viktigare

Jurister behöver skaffa etisk kompass

Samhällsvetare – Helhetsperspektiv attraktivt

It och tech måste ständigt lära om

Personalvetare – AI driver förändring

Kommunikatörer måste kunna tolka data