Nästan oavsett vem som är författaren – till exempel Saco, Arbetsförmedlingen eller Techsverige – är budskapet i framtidsprognoserna ungefär desamma för yrkesverksamma it-akademiker: god till mycket god arbetsmarknad.

Så lär det nog förbi, trots den förväntade lågkonjunkturen, åtminstone i jämförelse med stora delar av arbetsmarknaden i övrigt.

Ann-Charlott Jisland har varit verksam som systemvetare i olika roller sedan slutet av 1980-talet. Sedan några år tillbaka arbetar hon inom området ”Insight&Data” på konsultföretaget Capgemini
i Göteborg.

Läs också: Jurister behöver skaffa etisk kompass

Hon beskriver branschens teknikutveckling som mycket snabb.
– För att vara attraktiv gäller det att vara flexibel, snabbfotad och beredd att ständigt lära om. Det kommer hela tiden nya metoder, verktyg och arbetssätt som kräver nya kompetenser. Våra kunder förutsätter dessutom att vi har koll på den senaste tekniken.

Läs också: Kommunikatörer måste kunna tolka data

– För att hjälpa organisationerna att bli datadrivna behövs det ett mer agilt arbets­sätt, vilket ställer ytterligare krav. Vårt arbete blir också mer och mer innovationsinriktad, vilket förutsätter en kultur där det tillåts att prova ny teknik och ta risker. Det ska vara okej att misslyckas och att lära sig av sina misstag. Vi levererar i dag i större utsträckning mindre delar i omgångar i stället för som tidigare ett stort system på slutet.

Läs också: Samhällsvetare - helhetsperspektivet blir allt mer attraktivt

Ann-Charlott Jisland säger att det är viktigt för den som sysslar med it-utveckling att arbeta nära verksamheten och ha förändringsaspekten i åtanke.

– Det har delvis skett en beteendeförändring. I dag gäller det att verkligen förstå behoven och verksamheten, att kunna kommunicera, vara frågvis, lyssnande och kunna förmedla vad den nya tekniken kan bidra med. En viktig del är att sammanföra människor, process och teknik, så kallad DevOps.

Läs också: Ekonom - kreativt tänk blir allt viktigare

Ett område som utvecklas snabbt är databaser.
– I dag finns stor kompetens inom relationsdatabaser. Det
som ökar, och som det finns ett ökat kompetensbehov inom, är exempelvis grafdatabaser (som bland annat Facebook använder
sig av) och så kallade NoSQL‑databaser. De sistnämnda ska kunna bli mycket stora, vara skalbara, snabba, tillgängliga över internet och kunna hantera många olika typer av information samt både interna och externa data.

Finns det it-jobb som håller på att försvinna?

– Ja, det blir till exempel allt mindre traditionell databasutveckling. Många monotona arbetsuppgifter kan programmeringsbara robotar klara.

Läs också: Personalvetare - Här driver AI förändringen

Vilka grupper växer i betydelse?

– Till exempel datascientist som bygger modeller och format. Verktygsexperter som utbildar och ger expertråd avseende verktygen, publicerar och kommunicerar certifierade lösningar och ansvarar för arbetet i verktygen. Andra växande områden är dataarkitekt eller dataingenjör som bland annat hjälper till med att läsa in och få till stånd rätt datastruktur och dataflöden.

Läs också: Vems ansvar är det att säkra dina kunskaper?