Nu har målstyrningsmetoden OKR med rötterna i Silicon Valley och snabbväxande teknikföretag som Intel och Google letat sig hit. Idag används den av allt ifrån unga startups till stora banker, uppger Niklas Olsson, som nyligen publicerat boken Målstyrning med OKR - från teori till resultat. 

-Som chef i 15 år i olika roller har jag alltid sökt en metod för att förtydliga och förenkla ledarskap. Nu har jag hittat en metod som både ger resultat och skapar ansvarsfulla team. Han kom i kontakt med den i Silicon Valley.

-Det var en självklarhet för startups där, men hade inte letat sig in Sverige. Från mitt första möte med metoden har jag sedan varit med och implementerat den i flera företag.

På papperet är det en enkel metod. I praktiken är den en resa att implementera, men otroligt kraftfullt om man får till sin implementation på ett bra sätt, konstaterar Niklas Olsson.

Niklas Olsson

OKR står för Objectives and Key Results och är dels ett sätt att formulera mål och dels en metod för att ta fram och följa upp mål i en organisation. En OKR består av en ambition (objective) tillsammans med ett antal mätbara nyckelresultat (key results) som mäter om ambitionen blivit uppfylld. 

-Metoden ger ett strukturerat sätt att jobba med mål i organisationer, för hur man tar fram mål och nyckelresultat, får hela organisationen med sig och hur man kommunicerar kring mål. Den fungerar såväl för enmansföretag som för företag med tusentals anställda.  

Läs också: Så hanterar du avundsjuka på jobbet

- Det viktiga är att man gör arbetet tillsammans i ledningsgrupp och team. Man måste diskutera vad som är viktigt i organisationen och omvandla det till tydliga mål, understryker han.  

Vad är skillnaden mot vanligt målarbete?

-Det finns mycket likheter. OKR utmärker sig genom att ett mål alltid är både en visionär ambition och mätetal, vilket brukar tilltala olika individer. En avgörande skillnad med OKR är även hur man arbetar i team med att ta fram sina målbilder vilket är en stark drivare av engagemang.

Metoden ger en struktur för en gemensam målbild för hela bolaget. Annars bedriver man vanligtvis ett målarbete för varje avdelning. Här slår man fast en strategisk målbild, som trattar ned på teamnivå. Målstyrning är naturligtvis inget nytt och har många olika former, i Sverige är nog budgetstyrning vanligast med en risk med ett alltför snävt fokus på bara finansiella mål.

Läs också: Utveckla ditt självledarskap med biohacks

Men vad gör att denna metod sticker ut?

-För det första att målbilden tas fram i grupp av dem som ska göra arbetet. För det andra att det är en komplett metod med ett system kring uppföljning och koordinering mellan team.         

Hur framgångsrik är den?

-Det är otroligt ovanligt att företag får till engagemang, strategiska mål och resultat. Denna metod har visat sig väldigt framgångsrik för det. Det är en organisationsprincip inom Google som varit pionjär med metoden från att de var 30 anställda tills nu. Många små organisationer upplever också att den stärker arbetet. Den kommer ur tech-startups som är ganska datadrivna och lever i en föränderlig omvärld med innovationer. Men alla bolag har behov av det i dag. Nu används metoden därför av allt från stora byggbolag till banker i USA.     

Varför har den inte fått genomslag i Sverige tidigare? 

-OKR som metod har nog haft ett genomslag i unga och växande organisationer men inte nått hela vägen till att bli en metod även för större och etablerade organisationer i Sverige på det vis som vi ser nu.

Vad är det i metoden som gör att företagen hänger med bättre i utvecklingen?

-OKR ärver mycket av agila metoder i hur man löpande optimerar och uppdaterar sitt sätt att arbeta, det gör organisationer snabbfotade och underlättar att följa med i en föränderlig omvärld.

Vad är den riktiga finessen?

-Det är en metod för att skapa resultat i organisationen och för att utvecklas som ledare. Att bjuda in teamet till att delta i målsättning är ett starkt verktyg för att undvika micro-management.  

Detta behöver du tänka på för att lyckas med OKR

För att lyckas implementera OKR behöver du tänka på följande, enligt Niklas Olsson.

 • Absolut viktigast är ett tydligt engagemang från ledning och gärna ¨vd – utan förankring hos vd är det väldigt utmanande att få till en organisatorisk implementation av OKR.
 • Bestäm hur ni ska göra OKR och följ den struktur ni sätter tillsammans.
 • Man måste vara uthållig, följa upp löpande och fokuserat på de mål som satts. Det är oftast det svåraste. Det finns ofta en tendens att vilja ändra kursen under resans gång. 

Fotnot: Niklas Olsson har i olika roller från marknadschef till vd i snabbväxande teknikföretag implementerat OKR och som konsult hjälpt andra organisationer lyckas med metoden.   

Så implementerar du OKR i ditt team eller organisation

 • Läs på och välj hur ni vill göra OKR i er organisation.
 • Gör inte allt på en gång, börja stegvis i ett antal team eller med ett antal komponenter för att sedan bredda implementationen.
 • Följ löpande upp ert arbete med metoden och diskutera hur den hjälper er framåt, vilka diskussioner som skapas och vilka resultat ni ser som effekt av OKR.

Så konstruerar du effektiva OKR:er

Mål och mätetal måste fokusera både kvantitativt och kvalitativt, understryker Niklas Olsson.  

 • Det jag ser när jag är ute på företagen är att de ofta sätter och styr på finansiella mål, men de missar ofta mjukare mål eller drivare av de finansiella, som engagemang, teamet och onboardingprocessen. Man måste täcka in målen bredare än vad många gör idag. Målen ska vara: 
 • Strategiska, taktiska och tydliga, det ska vara uppenbart för hela organisationen vart man vill nå.
 • Ambitiösa, ett uppnått objective ska vara ett tydligt steg framåt för organisationen.  
 • Inspirerande, formulerade så att de ger motivation att gå till jobbet varje dag.
 • Avgränsade, tydliga i tid och rum.
 • Organisationsspecifika, fånga organisationens kultur.

Distansjobb - det nya normala?

Coronapandemin har bidragit till att digitaliseringen tagit
ett stort steg framåt och att distans- och hemarbete blivit allt vanligare. Men att omvandla köket eller andra delar av hemmet till en arbetsplats innebär stora arbets­miljömässiga utmaningar,
såväl fysiska som sociala. Läs vårt tema om hemmakontoret som publicerades i oktober 2020.

Blir hemmajobb det nya normala i framtiden?

Både risker och fördelar med arbete på distans

Juridisk gråzon på hemma­kontoret

Distansjobb vardag redan före corona

Hemmajobb kräver tydligt ledarskap