Sedan 1960-talet har Akavia följt hur utbildningen och inträdet på arbetsmarknaden sett ut för nyexaminerade akademiker. Årets undersökning visar att arbetsmarknaden ser god ut och att tillsvidareanställningarna ökat. Samtidigt väljer färre att läsa vidare på grund av att de inte har fått jobb.

– Det pekar på att en akademisk utbildning fungerar som ett skydd mot tuffare tider, säger Felix Ulfenstedt, sakkunnig på Akavia.

De senaste åren har flexibilitet kommit att värderas allt högre. Inte minst pekar årets undersökning på det. Allt fler vill ha balans mellan arbete och fritid och möjlighet att arbeta på distans.

– Det är tydligt att fler värdesätter att kunna påverka när, var och hur de arbetar, säger Felix Ulfenstedt.

En annan tydlig trend är att allt fler nyexaminerade prioriterar lön när de söker sitt första jobb, vilket mycket väl kan vara en effekt av det ekonomiska läget och att det blivit dyrare att både leva och bo.

Stimulerande arbetsuppgifter fortsätter att vara det enskilt viktigaste när unga söker sitt första jobb efter examen, även om det minskat i betydelse.

Fakta från undersökningen

76 procent har en tillsvidareanställning.
46 procent får ett arbete med relevans före utbildningens slut.
77 procent känner sig säkra inför sin framtid på ­arbetsmarknaden.
62 procent tycker att praktiken var viktig för att de skulle få sitt nuvarande arbete.
61 procent av samhällsvetarna vill kunna bidra till en bättre värld.
68 procent av ekonomerna vill ha en hög ekonomisk avkastning.
65 procent av it-akademikerna vill utvecklas inom en expert-/specialistroll.

Läs också: Det här gör en sakkunnig på Akavia

Läs också: Akademisk utbildning lönar sig

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här.