Pandemin tvingade fram ett mer flexibelt arbetsliv för många. Den möjligheten måste värnas och utvecklas för att behålla de ökade möjligheterna till balans för medarbetare. Det menar Lee Wermelin, ordförande för Akavia.

– Akavia måste tillvarata möjligheten pandemin gett och skapa hållbara överenskommelser för det nya flexibla arbetslivet. Det ger i sin tur möjligheter till ett hälsosammare arbetsliv för att komma till rätta med den arbetsrelaterade psykiska ohälsan.

En av de största förändringarna på arbetsmarknaden i Sverige är LAS-uppgörelsen med omställningsstudiestödet. Det ger medlemmarna förutsättningar att vidareutvecklas efter sina individuella förutsättningar och efter behov på arbetsmarknaden.

Akavias uppgift de kommande åren är att hitta lösningar, avtal och metoder som är praktiskt tillämpbara under lång tid framöver för att medlemmarna ska kunna dra nytta av de möjligheter den nya lagen ger.

– Fackets grundläggande uppgift är att flytta och behålla gränser. De gränser som flyttas framåt kan snabbt flyttas bakåt. Så fort vi stannar upp i vårt jobb att pressa arbetsmarknadens villkor framåt så kommer andra i kapp och kan trycka tillbaka. Akavia måste hela tiden jobba för att hålla frågor aktuella och levande – även när mediebruset i en fråga har tystnat, säger Lee Wermelin.

Ytterligare en fokusfråga är förstås hur man ska få fler yngre medlemmar att engagera sig fackligt.

– Akavia måste bli bättre på att förklara att när du är med i facket så är du med och jobbar för mänskliga rättigheter och miljö. Det är först när man har en hygglig arbetssituation som man orkar jobba för att säkerställa och upprätthålla exempelvis regelverk för klimatmål, skapa praxis för cirkulär ekonomi eller se till att kapital kommer på rätt plats. Först då har samhället förutsättningarna att klara den globala omställningen som allas vår överlevnad hänger på.