Magnus Hedberg är vd för Akavia. Han är tillsammans med vice vd Jens Jacobsson ytterst ansvarig för att kansliet tillgodoser sektionernas önskemål och genomför styrelsens beslut.

Avgörande för ett framgångsrikt arbete är de svar som kommer in via de medlemsenkäter och -undersökningar som genomförs. En av de kärnfrågor som samtliga grupper lyfter som prioriterad är arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

– Den kunskap vi får via medlemsenkäter och direktkontakt kan vi politisera eller lägga till i avtalsförhandlingar. Akavia har en särskild avdelning med specialister och analytiker som är experter på medlemmarnas unika situation på arbetsmarknaden. Avdelningen jobbar med påverkan mot beslutsfattare, politiker, organisationer och arbetsgivare. Vi har också en avdelning som är experter på hur vi ska synliggöra de frågor vi fokuserar på så att vi syns på rätt ställe med rätt budskap i rätt tid, säger Magnus Hedberg.

För att ytterligare fördjupa kunskaperna om medlemmarnas unika situation görs en stor satsning på lokalt förtroendevalda.

– För att vi ska kunna stötta medlemmarna i det nya flexibla arbetslivet är de lokala fackliga förtroendevalda avgörande, säger Jens Jacobsson.

– Därför gör vi en stor satsning på våra lokala representanter genom ett utökat stöd. De har ett oerhört viktigt uppdrag i att skapa samverkan och dialog medarbetare/chef på arbetsplatserna, bland annat för att hitta individuella lösningar för flexibilitet men också för att verka för kompetensutveckling på arbetsplatserna.

Magnus Hedberg, vd Akavia (tv), Jens Jacobsson, vice vd Akavia (th)

Den nya LAS-uppgörelsen och omställningsstudiestödet, som Akavia var med och formade, ger den som är medlem i ett fackförbund nya möjligheter till kompetensutveckling. Under året har Akavias förhandlare/rådgivare specialutbildats i det nya LAS-regelverkets möjligheter för att kunna företräda medlemmarna på bästa sätt.

De lokala representanterna kan vara med och förhandla fram utbildningslösningar för medlemmarna, men kansliets uppgift är att säkerställa att det finns relevanta utbildningar till medlemmarna.

– Det sker genom dialog med medlemmar, lärosäten, omställningsorganisationer, arbetsgivare och statsmakt. Vi ska se till att medlemmarnas krav tillgodoses och att det jobbas konstruktivt med utbildningsformer som Akavias medlemmar kan nyttja, säger Magnus Hedberg.

Ytterligare en utmaning för kansliet är att tydliggöra för unga den nytta ett fackligt medlemskap gör.

– De uppenbara individnyttorna har många förstått, som inkomstförsäkringen. Men vi måste bli bättre på att förklara att vi i grunden är en samhällsförbättrande organisation, att det vi gör är viktigt på riktigt för det samhället – nationellt och globalt, avslutar Jens Jacobsson.