Nu har vi lämnat julen och årets fattigaste månad. I år är det inte bara julklapparna som tynger plånböckerna, utan även maten, elräkningen och räntan på bolånet.

Årets nyårslöften kanske inte bara handlar om träningsvanor, utan även om ekonomiska vanor. Kanske har du, som en av fem Akaviamedlemmar, börjat ta med matlåda till jobbet oftare än i våras?

Sällan har det varit så tydligt hur samhällsekonomi och privatekonomi hänger ihop. För många av oss som läst ekonomi påminde tidigare ord som inflation och styrränta mest om kurvorna på en tavla i föreläsningssalen. Nu påverkar de vår vardag och många har det tufft.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

När både säsongen och det ekonomiska läget är mörkt är det ändå värt att påminna om att det finns ljuspunkter. I ett internationellt perspektiv har Sverige en stark position med goda statsfinanser och en lönebildningsmodell där arbetsmarknadens parter tar ansvar för att inte driva på inflationen.

Genom ett långsiktigt förhållningssätt har vi fått kraftigt ökad levnadsstandard under de senaste 20 åren och det finns goda förutsättningar att återgå till det när inflationen sjunker.

Akavias medlemmar har även generellt sett eftertraktad kunskap, som behövs även i en lågkonjunktur. Det finns fortfarande kompetensbrist inom flera yrken och branscher. För den som behöver fylla på finns också bättre möjlighet att studera mitt i yrkeslivet med omställningsstudiestödet.

Den långsiktiga trenden visar att akademisk kompetens värderas allt högre och de flesta medlemmar ser med tillförsikt på sin egen ekonomi på lång sikt. Men på kort sikt kanske det är dags för lunch – i matlåda?

Läs också: Fyra steg: Så funkar avtalsrörelsen

Läs också: Höjt prisbasbelopp - vad betyder det?

Läs också: Få koll på ekonomin - även utanför jobbet