Akavia har cirka 30 olika gällande kollektivavtal som löper ut den 30 april eller 31 maj 2023. Därför förhandlas nu dessa om. Det sker ofta i samverkan med andra Sacoförbund, till exempel övriga förbund som ingår i Akademikerförbunden.

I vissa fall förhandlar Akavia åt andra förbund, exempelvis med Almega för Revision och Konsult och Tjänsteföretagen/ Medieföretagen samt med Svensk Handel som motpart för avtal som berör tjänstemän.

På områdena Almega IT och Telekom utgör Akavia en förhandlingspart tillsammans med Sveriges Ingenjörer, liksom på BAO (Bankinstitutens arbetsgivarorganisation) och FAO (Försäkringsbranschens arbetsgivarorganisation).

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

 1. Insamlingsfas
  Första steget i en avtalsrörelse är den insamlingsfas som sköts av respektive förbund. Där använder Akavia enkäter för att ta reda på vad medlemmarna tycker är viktigt. Därefter arbetar man tillsammans med de förtroendevalda inom respektive avtalsområde fram vad som borde tas upp i förhandlingarna.
  Det hela utmynnar i en avtalsplattform som godkänns vid Akademikerförbundens avtalskonferens.
  – Plattformen kan sedan anpassas efter avtalsområde och bransch, säger Ulrika Emteryd.
 2. Formulera krav
  I steg två formuleras – med avtalsplattformen som bas – de krav som ska drivas i förhandlingarna. Utöver lön finns det en rad andra villkor som är viktiga för Akavias medlemmar.
  – Ett flexiblare arbetsliv med möjligheter att arbeta hemifrån har blivit viktigt efter pandemin. Individuella lösningar, som att kunna växla lön till tillägg på pension, är ett annat exempel. Vi kommer också att ha yrkanden som underlättar uppdraget som förtroendevald och arbeta för att det ska finnas strategiska planer för kompetensutveckling, säger Ulrika Emteryd.
 3. Förhandlingar
  Det tredje steget är förhandlingarna som inleds med att parterna byter krav med varandra. Det brukar ske i januari eller februari.
  – Om industrin har satt ”märket” som vi förhåller oss till, brukar vi bli klara i tid. Jag har ännu inte varit med om någon strejk eller lockout, säger Ulrika Emteryd.
 4. Underteckna avtal
  Det fjärde steget med nya löner börjar direkt när ett avtal är undertecknat. Akavia och Akademikerförbunden har stupstocksavtal, vilket innebär att Akademikerföreningarna lokalt kommer överens med arbetsgivaren om till exempel utrymmet och att rätta till osakliga löneskillnader.
  – Vi tror på individuell och differentierad lönesättning baserad på hur mycket man bidrar med. Därför ligger mycket fokus på det enskilda lönesamtalet mellan chef och medarbetare, säger Ulrika Emteryd.

Läs också: Löneexperten om hur du bäst förbereder dig inför lönesamtalet

Läs också: Deltidsarbete – en kvinnofälla som påverkar lön och pension

Läs också: Årliga löneförhandlingar är egentligen en löneavstämning