Olika utbildning och sektor ger olika löneutveckling inom bemanningsbranschen, förstås. Sören Lundgren, löneexpert, berättar om hur löneskillnaderna ser ut. 

Fråga: Jag funderar över att söka arbete inom bemanningsbranschen. Är lönerna sämre där?

Svar: I bemanningsbranschen återfinns en ganska liten del av Akavias yrkesverksamma medlemmar och i första hand är det ekonomer och personalvetare. Vid en rak jämförelse med privat sektor totalt, har både ekonomer och personalvetare inom bemanningsbranschen klart lägre medianlöner än privat sektor totalt.

Sören LundgrenFör ekonomerna är medianen 48 000 mot 54 000 i privat sektor. Personalvetarna har en medianlön på 40 000 i branschen mot 50 000 totalt. Det som sticker ut är att enhetschefer (bland personalvetare) har en mycket lägre lön, 36 450 mot 54 500. En del av detta kan måhända förklaras av att de är genomsnittligt yngre.

Handläggare i denna grupp har dock samma medianlön som privat sektor totalt, nämligen 41 500. En mycket större andel av personalvetarna i branschen är inriktade på rekrytering, vilket inte är så förvånande med tanke på såväl deras utbildning som verksamheten. Medianlönen för dem som inom bemanningsbranschen arbetar med rekrytering ligger på 37 500 mot 39 800 i sektorn totalt. It-branschen ligger något lägre, 35 500, men har också tre år lägre genomsnittsålder.

Bland ekonomerna i branschen är enhetscheferna lite lägre betalda än privat sektor totalt: median 55 800 mot 62 200. Bland högre chefer (ingår i ledningsgrupp) visar man dock upp en något högre lönenivå än sektorn totalt, 81 300 jämfört med 78 700. För många kan branschen vara en bra ingång och ge möjligheter att hitta rätt både vad gäller utveckling och löneutveckling. Snart återfinns lönestatistiken i SACO Lönesök från 2021. Dessa har du som medlem tillgång till via vår hemsida.

Läs också: Lönar sig löneväxling?

Läs också: Vad tjänar privatrådgivaren?

Läs också: Är det rimligt med provisionsbaserad lön?

Kartläggning: Har du rätt lön?

Allt om din lön 2021!

Kvinnliga akademiker tjänar i genomsnitt betydligt mindre än sina manliga kollegor. Under ett helt arbetsliv kan det handla om flera miljoner kronor i lägre lön. I många akademiker­yrken planar lönerna ut strax efter 50 års ålder. Bland ekonomerna minskar de till och med.

Aka­demikerlönerna varierar stort mellan olika delar av Sverige. Högst är de i Stockholm. Sex av tio upplever att lönen sätts ensidigt, utan förhandlingsmöjlighet. Det framgår av den löneenkät som Akavia genomfört bland medlemmarna. Akavia Aspekts lönekartläggning publicerades i maj 2021.

Miljoner i löneskillnad beroende på kön hos akademiker

Coronaeffekt på lönerna 2021

DO vill ta fler fall av lönediskriminering till domstol

Lönekurvan planar ut strax efter 50

Kräv ökad transparens kring hur lönesättningen går till

Tre av fem medlemmar kan inte påverka sin lön

Sören Lundgren, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Sören Lundgren är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Han svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här