Berätta om din roll på Akavia och hur den kommer medlemmarna till gagn.
– I likhet med 45 andra kollegor på förbundet är jag förhandlare och rådgivare. Jag har också ett särskilt uppdrag när det gäller löne-
frågor. Det innebär bland annat att jag ingår i referensgruppen för löneenkäten och tar fram särskild lönestatistik för till exempel löneförhandlingarna. Jag hjälper även medlemmar i försäkringsärenden och besvarar lönefrågor här på sidorna intill.

– Mitt arbete innefattar också deltagande i grupper som bland annat arbetar med Akavias lönepolitik. Jag är civilekonom med fördjupning i statistik och har arbetat med lönestatistik på SAF (numera Svenskt Näringsliv) och Civilingenjörsförbundet (numera Sveriges Ingenjörer).

Varför är det så viktigt att svara på löneenkäten?
– Vi vill kunna ge råd och svar med hög kvalitet till medlemmarna. Om urvalet blir för litet när man bryter ner det utifrån till exempel utbildning, region, befattningsnivå och bransch, blir inte underlaget tillräckligt representativ. Därför är vi så tacksamma till alla som tar sig tid att besvara enkäten.

Löneenkäten innehåller ju oftast samma frågor, men i år har ni inkluderat en ny del. Kan du berätta om det?
– Vi försöker titta närmare på om våra medlemmar, utifrån etnicitet eller religion, har uppfattat sig som diskriminerade i sitt arbetsliv. Detta gör vi inte främst för att få ärenden att driva utan för att få kunskap som vi kan använda.

Är det några särskilda grupper som är extra svåra att få svar ifrån?
– De unga svarar i lite sämre utsträckning. De har kanske inte riktigt sett nyttan med statistiken innan de själva har drabbats av lönesamtal med arbetsgivaren.

De unga är alltid svåra, men finns det ytterligare en grupp ni hoppas nå?
– Ja, det tycks vara så att intresset för att svara går ner lite för dem som nått ”mogen ålder”. Det kan, i värsta fall, vara ett tecken på att de inte förväntar sig att arbetsgivaren satsar på dem längre.

Hur många svarade förra året och vad har du för förväntningar på årets enkät?
– Vår nuvarande statistik omfattar ungefär 46 000 löner som kommit in via enkäten. Det innebär att drygt hälften av de tillfrågade har svarat. Förväntningarna i år, liksom alltid, är självklart att både antalet och andelen ska öka.

Läs också: Vi rustar dig inför lönerevisionen

Läs också: ”Lönestatistiken är det viktigaste jag gör för medlemmarna”

Läs också: Sätt ditt ledarskap i fokus