Arbetsgivare utan kollektiavtal har ingen skyldighet att erbjuda till exempel sjuklön, föräldralön eller arbetsskadeförsäkring.

Fråga: Jag står och väljer mellan två jobb nu, där den ena har kollektivavtal och den andra inte. Jag undrar vad som egentligen är fördelen med kollektivavtal, och om det finns något särskilt jag bör tänka på om företaget inte har kollektivavtal?

Svar: Tack för en bra fråga. Ett kollektivavtal är en kvalitetsstämpel på det sätt att det utgör en högre lägstanivå för dig som arbetstagare, än om du skulle arbeta hos en arbetsgivare utan kollektivavtal.

När arbetsgivaren inte har kollektivavtal är de endast skyldiga att följa lag, eller annat ni avtalat om specifikt. Större ansvar åligger då dig som arbetstagare att se till att allt blir rätt och att dina rättigheter tillvaratas.

Utan kollektivavtal kan du gå miste om ekonomiska förmåner

Har din arbetsgivare kollektivavtal kan du lita på att en rad förmåner som inte följer av lag kan komma att omfatta din anställning. För att ge några exempel brukar kollektivavtal omfatta tjänstepension, sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring. Vidare brukar kollektivavtalet ge dig rätt till en årlig lönerevision. Även rätt till sjuklön och föräldralön brukar finnas i kollektivavtal.

Alla dessa förmåner blir alltså något som du själv måste förhandla fram med arbetsgivaren, om den saknar kollektivavtal. En vanlig lösning för arbetsgivare där kollektivavtal inte finns är att exempelvis pensioner och andra förmåner regleras i en policy. Då kan arbetsgivaren ensidigt ändra denna hur och när den vill, till skillnad om det finns kollektivavtal, då det måste förhandlas i en avtalsförhandling med de fackförbund som är parter på avtalet för att det ska kunna ändras.

För att du säkert ska kunna räkna med att du får förmånen din arbetsgivare erbjuder, är det därför viktigt att policyn skrivs in i ditt anställningsavtal, för att det inte ska kunna ändras ensidigt av din arbetsgivare.

Oavsett om din nya arbetsgivare kommer ha kollektivavtal eller inte, rekommenderar dig att skicka in ditt anställningsavtal till oss för granskning. Då kan en av våra rådgivare hjälpa dig att se vad som kan vara bra att tänka på, oavsett vilken lösning du väljer.

Läs också: Kan man ha bättre villkor än vad kollektivavtalet ger?

Läs också: Välja mellan två jobberbjudanden?

Läs också: Löneförmåner – så bra är de

Läs mer hos Akavia om kollektivavtal här.

Parann Behtoui är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Hon är en av  specialisterna på tidig karriär. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.