Nima Nikaein går på juristutbildningen på Stockholms universitet, och fick uppleva samma sak som alla andra studenter under våren 2020: en snabb omställning till rena distansstudier. 

Nima Nikaein– Jag var väldigt nyfiken på hur det skulle gå, och jag tycker att det fungerade över förväntan säger Nima som även sitter i styrelsen för Akavias studentsektion.

Han upplevde att en av nackdelarna med att ha studierna helt på distans var att det blev svårt att upprätthålla de sociala kontakterna.

– I de fördjupande momenten tappade man nog också lite, men det berodde kanske delvis på ovana. Det var ett nytt arbetssätt för lärarna att vänja sig vid, och vi studenter kunde ha svårt att vara aktivt delaktiga i vissa lägen.

Läs även: Branscherna med bästa jobbmöjligheterna för studenter

Samtidigt märkte han att det var väldigt lyckat vid stora föreläsningar, med låt säga 200 studenter, eftersom det kunde kännas lättare att ta för sig och ta ordet i den digitala miljön istället för i en stor aula.

– Men den största fördelen var förstås att undervisningen blev så lättillgänglig när det inte fanns krav på att vara på plats, säger han.

Efter pandemin gick de tillbaka till helt och hållet traditionell fysisk undervisning på hans utbildning. Han konstaterar dock att det skiljer sig mellan olika lärosäten i vilken mån de släppte de digitala studierna helt.

– Jag tycker att det är viktigt att ha en valfrihet, att kunna välja mellan att studera vissa moment på distans eller på plats. Vi har olika förutsättningar, och för en del kan det vara väldigt värdefullt att ha den möjligheten, säger Nima Nikaein.

Läs även: Få ut det mesta av din praktik

Mattias Askerstedt är en av dem som helt klart skulle värdesätta det. Även han läser juristutbildningen på Stockholms universitet och sitter i styrelsen för Akavias studentsektion. Han går under våren 2023 sin sjätte termin, och fick alltså också uppleva den tvära övergången till distansstudier under pandemin.

Matias Askerstedt– För mig fungerar det bra med distansstudier, även om det blir tråkigare i längden. Men då var det bara att anpassa sig, säger han.

Mattias är 40 år gammal och har småbarn hemma, något som titt som tätt påverkar hans möjligheter att komma in till universitetet. Nu när distansstudierna inte längre är aktuella har han fått erfara vad det kan innebära.

– Jag har varit tvungen att stanna hemma med sjuka barn vid två obligatorier. Det gör att jag inte kommer att få betyg på de kurserna, och jag måste ta dem nästa termin istället. Det kan helt klart kännas stressande.

Han konstaterar att det inte heller behöver vara just småbarnsföräldrar som drabbas:

– Det är många andra som kan ha svårt att få livspusslet att gå ihop. Och om du själv blir förkyld kan du inte heller komma in och vara med på plats. En valfrihet skulle underlätta och minska stressen hos många studenter.

Läs även: Flexibel framtid för studenter

Det har också redan visat sig fungera bra, menar Mattias Askerstedt och hänvisar till att de precis i början av pandemin kunde välja mellan att komma in och att ta del av föreläsningar via Zoom.

– Det är precis det jag skulle vilja se framöver, att man erbjuder båda alternativen. Det blev en bra dynamik vid de tillfällena, trots att en del var på plats och andra följde föreläsningarna på distans.

Han drar paralleller till att många arbetsplatser har valt en hybridlösning efter pandemin – inte att alla ska gå tillbaka till kontoren.

– Och ändå kan jag tycka att studier lämpar sig bättre att sköta på distans än arbete. Som student handlar mycket om att du ska lära dig saker själv, och sedan prestera på egen hand när kunskaperna mäts på en tentamen.

Mattias Askerstedt anser att den nuvarande situationen helt och hållet utgår från akademins villkor.

– Jag tror att det beror på bekvämlighet och gamla vanor. Men om exempelvis en lärare fått förhinder att närvara så kan de ibland lägga en föreläsning på Zoom, medan en student som inte kan vara på plats kan vara tvungen att ta igen det nästa termin. Det blir lite dubbelmoral, säger han.

Nima Nikaein är inne på samma linje.

– De skulle kunna visa större hänsyn och omtanke om studenterna. Det borde finnas mer förståelse för att vi har olika behov, och att det är vissa grupper som får onödigt svårt att genomföra studierna på det här sättet, säger han.