Rapporten Studenters rörlighet från UKÄ inom Sverige visar att mer än hälften av högskolestudenterna väljer att plugga i närheten av där de bor. Och efter examen stannar 61 procent kvar i regionen de studerat i.

Kvinnor stannar i högre grad än män, i samma region både när de väljer högskola, och efter examen. Samma mönster gäller för vissa typer av utbildning, som läraryrken, sjuksköterskeprogrammen och högskoleingenjörprogrammen. Högskolor med dessa utbildningar bidrar i högre grad till en regional kompetensförsörjning än andra utbildningar.

I storstadsregioner är inflödet av kompetens från andra regioner stort. Antingen flyttar studenter till storstäder för att studera, eller efter examen för att hitta jobb. På mindre orter går kompetensflödet i motsatt riktning: antingen flyttar man för att studera, eller studerar och flyttar för att få bättre jobb i storstäder.

Men att det finns en högskola på orten bidrar ändå i de flesta fall till fler högskoleutbildade som stannar kvar i området. Men då krävs det ett regionalt synsätt: regional rekrytering och utbildningar som anpassats till den regionala arbetsmarknaden.

— Analysen visar att alla lärosäten rekryterar sina studenter i varierande grad från hela Sverige, dvs nationellt, men de bidrar också i hög grad till den regionala kompetensförsörjningen säger Sofia Berlin Kolm, ansvarig utredare för analysen Studenters rörlighet inom Sverige.

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här.

 

UKÄ drar därför slutsatsen att de högskolor och universitet som finns utanför storstadsregionerna spelar en viktig roll för kompetensförsörjningen i sina regioner.

Kompetensbehovet och invandrade akademiker

Trots stor brist på kvalificerad arbetskraft har många invandrade akademiker svårt att få jobb. Bland högutbildade flyktingar och anhöriginvandrare är det bara en av tio som efter sex år i Sverige har ett jobb som motsvarar deras utbildning – något som leder till mycket stora kostnader för det svenska samhället. Kartläggningen publicerades i augusti 2022.

Kompetensbehovet kan lösas med invandrade akademiker

Lee Wermelin: "Ett stort slöseri för samhället"

Fler skulle kunna få sin utbildning översatt

Fyra av tio utländska jurister fick jobb efter utbildning

Hon fick rätt jobb - tack vare sin mentor

 

Läs också: Så är det att vara mentor

Läs också: Adepter får råd av mentorer för att hitta jobb

Läs också: Mentorprogram för alla medlemmar