Enligt flera studier kommer utlandsfödda som får sin utländska utbildning bedömd av UHR snabbare i arbete och får dessutom oftare ett arbete med högre utbildningskrav.

– Via en tjänst på vår hemsida går det enkelt att ta reda på vad en viss utländsk utbildning motsvaras av i Sverige. Det finns för närvarande 77 länder och över 1 000 kvalifikationer i databasen. Därutöver kommer det årligen in till oss cirka 25 000 ansökningar från människor som vill få sin utländska utbildning bedömd. Det är utbildningar på såväl akademisk nivå som på gymnasial och eftergymnasial yrkesnivå, säger Cecilia Ulfsdotter.

Det som bedöms är dokumenterad formell kompetens och vad den motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Det sker däremot ingen validering, vilket är en betydligt bredare bedömning av en persons kunskaper och kompetenser, och brukar – förutom formell utbildning – även inkludera bland annat arbetslivserfarenhet.

– Den som ansöker om en bedömning, som inte kostar något, skickar in sina utbildningshandlingar till oss. Är det några handlingar som saknas begär vi komplettering innan det görs en äkthetsgranskning, vilket bland annat kan ske med hjälp av vår egen tekniska utrustning som liknar den som Tullverket har, olika verifieringstjänster, vårt mycket stora referensbibliotek, kontakt med aktuella lärosäten och våra utländska motsvarigheter.

Bedömningen görs mot fem internationellt erkända kriterier:

  1. Kvaliteten på lärosätet.
  2. Utbildningens nivå, till exempel gymnasie- eller akademisk och eventuell nivå inom högskolesektorn.
  3. Om utbildningen omfattar tillräckligt mycket för att kunna jämföras med en motsvarande svensk.
  4. Vad utbildningen förbereder för.
  5. Läranderesultat, vad det är tänkt att man ska jobba med i utbildningslandet efter avslutad utbildning.

– Utifrån svaren på dessa frågor gör vi en bedömning
av vad den utländska utbildningen motsvarar i det svenska utbildningssystemet och upprättar därefter ett utlåtande. Rutinerna och metoderna är desamma oavsett om det gäller en utbildning i Danmark eller Nya Guinea. Vi ser utbildningshandlingar från cirka 160 länder per år. Våra medarbetare behärskar tillsammans cirka 35 språk.

Vad är svårast?
– Det kan ibland vara en utmaning att bedöma en del handlingars äkthet, men även vad en viss utbildning motsvaras av i det svenska utbildningssystemet. Ämnes- och yrkesområden kan se väldigt olika ut i olika länder.

Läs också: Sju steg till vassa Linkedin-rekommendationer

Läs också: Traineeplats kan öppna nya karriärvägar

Läs också: Studenter vill kunna plugga på distans

Kompetensbehovet och invandrade akademiker

Trots stor brist på kvalificerad arbetskraft har många invandrade akademiker svårt att få jobb. Bland högutbildade flyktingar och anhöriginvandrare är det bara en av tio som efter sex år i Sverige har ett jobb som motsvarar deras utbildning – något som leder till mycket stora kostnader för det svenska samhället. Kartläggningen publicerades i augusti 2022.

Kompetensbehovet kan lösas med invandrade akademiker

Lee Wermelin: "Ett stort slöseri för samhället"

Fler skulle kunna få sin utbildning översatt

Fyra av tio utländska jurister fick jobb efter utbildning

Hon fick rätt jobb - tack vare sin mentor