Här hittar du tips från experten på var ekonomer har extra bra möjlighet till jobb, utveckling och lön.

– Det är generellt stor brist på redovisningsekonomer och det är det även nu. Jag ser många rapporter om framtidens arbetsmarknad, som pekar ut att deras jobb försvinner, men de ändrar bara arbetsuppgifter. Det är främst de ungas assistenttjänster som förändras när det blir mer automatiserat. Behovet av personer som kan kontrollera, tolka och analysera ökar bara. Det är fortsatt stor efterfrågan på revisorer och redovisningsekonomer, slår hon fast.

Även inom compliance/regelverk och för inköpare ser marknaden mycket bra, uppger hon.

Läs också: Ekonomers löner 2022

Nina Forssblad.– Vi ser att allt fler akademiker jobbar inom handeln med t ex compliance och logistik och att fler ekonomer arbetar med de frågorna inom exempelvis e-handeln som blir allt mer komplex och global, men även inom tillverkningsindustrin. Inköpare och upphandlare, liksom supply chain managers finns det också alltid efterfrågan på. Inte minst de stora internationella företagen med många komplicerade kontakter i en stor del av världen, men även offentlig verksamhet, t ex sjukvårdens inköpsavdelningar, har behov av det.

Läs också: Ekonom - så skriver du ett bra cv 2022

Internrevisorer samt hållbarhets- och miljöekonomer beräknas också ligga bra till.

– Internrevisorer är också en grupp det inte finns så många av. Nu kommer dessutom hållbarhets- och miljöekonomer allt mer i blickfånget. Alla behöver hålla sig uppdaterade inom hållbarhetsområdet, men spetskompetens inom det kommer ge en extra fördel.

Det finns också mycket jobb för dem som är kompetenta inom big data management området för den som kan presentera och analysera data. Många ekonomer går åt det hållet, framhåller hon.

– Det är verkligen så att personer som kan förvandla gigantiskt mycket information till användbar information genom urval och analyser, har stora möjligheter och är efterfrågade, avslutar Nina Forssblad.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.