Akavias nya lönesiffror är sannolikt glädjande läsning för it-akademikerna. Medianingångslönen för denna yrkesgrupp uppgår till 32 000 kronor, vilket är den högsta siffran bland fackförbundets samtliga professioner.

Läs om att löneförhandla här.

Att it-akademikerna ligger i topp är inte särskilt förvånande mot bakgrund av att det råder skriande hög efterfrågan på it-kompetens, vilket beror på den pågående digitaliseringen i samhället.

Arbetsgivarorganisationen TechSverige har haft larmknappen nedtryckt i flera år för att uppmärksamma kompentensunderskottet i landet: omkring 70 000 it-specialister kan saknas 2024.

Ida Inga.– Det är brist på it-akademiker i samtliga branscher och regioner i Sverige. Detta återspeglar sig på lönenivåerna och bidrar till högre ingångslöner för denna yrkesgrupp, säger Ida Inga, professionsanalytiker på fackförbundet Akavia.

Läs också: 3 av 5 medlemmar kan inte påverka sin lön

Den rekommenderade ingångslönen för it-akademiker är 35 500 kronor. Med tanke på kompetensbristen är det extra viktigt att löneförhandla inför det första jobbet, betonar hon.

– För den framtida löneutvecklingen är det viktigt att få en bra ingångslön, men man ska inte glömma bort andra viktiga aspekter, till exempel ifall arbetsplatsen har kollektivavtal eller inte, säger Ida Inga och fortsätter:

– Mindre it-bolag har inte haft kollektivavtal i samma utsträckning som de större och etablerade aktörerna. Nu börjar det röra på sig bland de mindre bolagen och vi rekommenderar att man alltid ska ställa frågan om kollektivavtal under rekryteringsprocessen.

Medianlönen för it-akademiker uppgår till 51 000 kronor, vilket är den näst högsta siffran bland Akavias professioner. Inom privat sektor ligger medianlönen på 53 500 kronor. Det kan jämföras med 48 500 kronor inom statlig sektor och 46 000 kronor i kommunal verksamhet.

Läs också: Så funkar ett förstärkt lönesamtal

– En trend är att myndigheter och kommuner som tidigare har haft externa it-leverantörer nu börjar plocka hem it-verksamhet istället för att ha den outsourcad. Det leder till hög efterfrågan på it-kompetens inom offentlig sektor och det blir intressant att se hur det speglar sig på lönenivåerna längre fram, säger Ida Inga.

It-akademikerna i Storstockholm ligger överst i tabellen med en medianlön på 55 500 kronor. Det kan ställas mot en medianlön för it-akademiker på cirka 47 000 kronor i södra, mellersta och norra Sverige. På frågan om hur den uppmärksammade gröna nyindustrialiseringen i Norrland kan komma att påverka it-lönerna i regionen, svarar Ida Inga:

– När det blir allt fler stora industrietableringar i norra Sverige kommer det förstås att leda till ett stort behov av it-utbildad personal. Vi kan anta att detta kommer att påverka löneutvecklingen. Men det vi kan konstatera är att it-akademiker har en alltmer affärskritisk roll och funktion i många verksamheter.

Läs också: Löneförmåner? Så bra är de

Akavias statistik visar också lönenivåerna för olika titlar inom respektive profession. Titlarna ”it-arkitekt” och ”produktägare” har medianlöner på 60 000 kronor respektive 56 000 kronor. Titeln ”systemutvecklare” ligger något lägre med en medianlön på 47 000 kronor.

– Lönenivån hänger ofta ihop med graden av ansvar och erfarenhet. Många it-akademiker börjar sitt arbetsliv som systemutvecklare, vilket också medför en större lönespridning inom titeln. En produktägare, å andra sidan, har ofta en projektledarroll med mer ansvar, säger Ida Inga.

Hur påverkas ens lön och löneutveckling av det lärosäte som man har utbildat sig på?

– Det är svårt att skilja lärosäten som en enskild faktor för lönen och löneutvecklingen. Generellt sett kan vi se att en akademisk utbildning lönar sig i form av livslöneutveckling och attraktivitet på arbetsmarknaden, särskilt under konjunktursvängningar, säger Ida Inga.

Så mycket har andra professioner i lön: