Trenden bland amerikanska marknadsförare de senaste decenniet har varit att minska investeringarna i traditionella annonsmedier och öka i digitala. Den kan man följa i CMO-undersökningen som publiceras regelbundet. Men både i augustimätningen 2021 och i februarimätningen 2022 förutspådde ledande marknadsförare en liten ökning av investeringarna i traditionella annonsmedier. Företag som erbjuder tjänster till konsumenter leder den utvecklingen med en tioprocentig ökning i traditionella annonskanaler.

Vad beror då det här på? Det försöker tre forskare i en artikel i Harward Business Review ge sina svar på:

Som med all reklam handlar det om att synas och höras, och i det öronbedövande digitala brus vi alla befinner oss i större delen av dygnet är det allt svårare. Samtidigt har digital annonsering blivit dyrare och traditionell billigare.

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här.

 

I takt med att internethajpen lagt sig och trovärdigheten på nätet eroderats, har förtroendet för äldre medieformer återupprättats.

Internetannonseringens effektivitet har till del varit kopplad till förmågan att spåra och kartlägga våra surfvanor. I kombination med att tekniken med tredjepart-cookies är på väg ut, och att allt fler döljer sina surfrörelser, tvingas marknadsförare att återgå till mer traditionella metoder för att hitta sina målgrupper.

Läs mer om kommunikatörers jobbmöjligheter i framtiden

Gamla medier kan också få ett uppsving när det kan kopplas till den digitala infrastrukturen. Som att förse reklamutskick i brevlådan med QR-koder som alla med en mobiltelefon kan läsa av, och därmed koppla samman sin digitala och analog värld.

Sammanfattningsvis anser de tre forskarna att den traditionella marknadsföringen är livskraftigt och  att den för första gången på decennier ser ut att växa.

* CMO-undersökningen har genomförts kontinuerligt sedan 2008 och har som mål att samla in attityder hos ledande marknadsförare för att på så vis förutse framtiden. Det sker i samarbete med bland andra Deloitte och American Marketing Association.