En medlem sitter i en svår sits där flera chefer på olika avdelningar kräver hens fulla arbetstid. Akavias förhandlare/ rådgivare Anna Westling ger tydliga besked om vad som gäller.

Fråga: Jag arbetar som förvaltningsekonom i en kommun. Efter en omorganisation har ekonomi­avdelningen decentraliserats. Min chef är fortfarande eko­nomi­chefen, men jag är placerad i en förvaltning och jobbar gentemot förvaltningschefen – men även på uppdrag från ekonomichefen. Denna situation är ohållbar.

Alla förväntar sig att jag arbetar hundra procent med just deras ärenden. Jag vet inte om jag klarar av mitt uppdrag längre och vet inte vad jag ska ta mig till.

Läs också: Jag har för mycket att göra - hur löser jag det?

Svar: Bra att du kontaktar Akavia. Det är en utmaning att som förvalt­ningsekonom arbeta gentemot två eller fler chefer. Det krävs en tydlighet i hur du ska prioritera.

Anna WestlingHar du och din chef pratat om hur mycket tid som går åt att hantera uppdraget gentemot förvaltningschefen och vad det är för arbetsuppgifter som du får direkt från ekonomichefen, din chef? Det är viktigt att det klarläggs – även om ingen arbetsbelastning är konstant.

I er dialog kan ni ta hjälp av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö, där frågor om bland annat arbetsbelastning belyses.

Läs också: Får arbetsgivaren ändra min arbetsroll?

Det finns mycket stödmaterial även på Sunt arbetsliv. Även om du kan läsa dig till vad som står om arbetsbelastning är det bra att du hör av dig till vår arbetsrättsliga rådgivning så kan du per telefon resonera med en erfaren förhandlare rörande din situation. 

Läs också: Min chef låter mig inte ta ansvar för min grupp - hur ska jag agera?

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare  redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter. 

Inga personliga frågor publiceras.

Utmaningar löser du bäst med stöd

Du som har en utmanade  arbetssituation kan kontakta Akavias rådgivning. Där finns erfarna förhandlare/ rådgivare  som kan ge stöd och råd  om det hettat till på jobbet.  Här kan du få hjälp.

Granskning av chefers stress

Så mycket sjukare är kvinnliga chefer

Chefers sjukfrånvaro ökar kraftigt. Extra utsatta är kvinnliga chefer.
– Vårt sätt att arbeta i dag är ohållbart, säger Akavias ordförande Lee Wermelin som öppnar för att arbetsgivare bör rankas utifrån hur de arbetar med att minska den psykiska ohälsan. Akavia Aspekts granskning om chefer arbetssituation publicerades i maj 2022.

HR och personalchefer är mest sjukskrivna

Chefen som backade i karriären för sin hälsa

Chef och stressad – forskare eniga om att chefers arbetsmiljö saknar rutiner

Regeringen öppnar för sanktioner mot arbetsgivare som bryter mot psykisk arbetsmiljö

Otydliga mandat gör att chefer kläms mellan ledning och medarbetare

Läs också: Mellanchefers arbetsmiljö granskas i stor inspektionsinsats