Du vill säga upp dig men vet inte vilket datum då får sluta. Här förklarar en av Akavias förhandlare/rådgivare hur det fungerar.

När en arbetstagare säger upp sig från en tillsvidareanställning på egen begäran har denne, om inget annat avtalats och inget kollektivavtal finns, en månads uppsägningstid enligt reglerna i LAS. Om det finns ett kollektivavtal kan uppsägningstiden dock vara längre. Här kan du som är privatanställd hitta vilket kollektivavtal som du omfattas av. Så kan även fallet vara om parterna avtalat om längre uppsägningstid i anställningsavtalet.

Med hur ska man beräkna vilken dag som blir sista anställningsdagen? Två räkneexempel:
Om du säger upp dig den 15 april och har en månads uppsägningstid kommer din anställning att upphöra vid arbetsdagens slut den 15 maj.
Om du i stället säger upp dig den 31 januari och har en månads uppsägningstid blir din sista anställningsdag den 28 (alternativt 29) februari.

Läs också: Så säger du upp dig på rätt sätt

Sammanfattningsvis kan man säga att sista anställningsdagen ska korrespondera med uppsägningsdagen. Finns inte det datumet tar man närmast föregående dag.”

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.