Förra året var den rekommenderade ingångslönen för it-akademiker 35.500 kronor, och medianingångslönen låg på 34.900 kronor. I år har den rekommenderade ingångslönen höjts en aning till 36.500 kronor, vilket är högst bland Akavias sex professioner.

– Att it-akademiker fortfarande ligger i topp är logiskt, eftersom det fortsätter att vara en stor efterfrågan på deras kompetens, säger Ida Inga, professionsanalytiker på Akavia.

Läs även: Så funkar reallöner - experten förklarar

I likhet med andra yrkesgrupper finns det en rätt tydlig skillnad mellan regionerna, där de högsta medianingångslönerna fortfarande finns i Storstockholm och de lägsta i region Norr*.

– Det talas mycket om suget efter it-kompetens i de expansiva företagen i norra Sverige, och it-akademiker är redan nu den grupp som har högst medianlön i norr, men efterfrågan kommer på sikt även påverka lönerna. 

Läs även: 6 steg till högre lön när du byter jobb

Kommunikatörer – hög konkurrens om jobben

När det gäller kommunikatörer har den rekommenderade ingångslönen höjts från 30.900 kronor (2022) till 32.400 kronor. Det gör därmed att de återigen hamnar lägst bland Akavias professioner.

– Det följer mönstret för de generella medianlönerna, där kommunikatörer också ligger lägre än andra. Den enkla förklaringen är att det till stor del handlar om tillgång och efterfrågan; det är fortfarande ett område som är populärt, och eftersom det är fler som konkurrerar om arbetena kan lönerna hållas på en relativt sett lägre nivå, säger Ida Inga.

Läs även: Löneförmåner - så bra är de

Hon rekommenderar samtidigt den som förhandlar om sin ingångslön, oavsett yrkesroll, att vara uppmärksam på om det finns kollektivavtal eller inte på arbetsplatsen.

– Det har blivit vanligare, även bland mindre arbetsgivare, att ha ett kollektivavtal. Men om så inte är fallet tycker jag att man ska ta kontakt med vår rådgivning för att säkerställa att anställningsavtalet omfattar viktiga områden som regleras i kollektivavtalen, som föräldralön, extra semesterdagar och avsättningar till tjänstepension. 

Ekonomer – jämnt mellan sektorerna

Ekonomernas rekommenderade ingångslön har höjts från 34.000 kronor (2022) till 35.000 kronor i år. I statistiken över medianingångslöner förra året framgår det att det är stora skillnader mellan olika branscher, där till exempel revisionsbranschen ligger jämförelsevis lågt. 

– Jag skulle säga att det framför allt är ingångslönerna på de stora byråerna som slår igenom där. De anställer många nyutexaminerade, som utbildas på arbetsplatsen. En relativt stor andel lämnar yrket efter antal år men de som stannar kvar har goda möjligheter när det gäller löneutveckling, säger Nina Forssblad, professionsanalytiker på Akavia. 

Läs även: 7 förmåner du kan förhandla om

Hon konstaterar också att statistiken visar att medianingångslönerna för ekonomer förra året låg på samma nivå (33.000 kronor) oavsett sektor, det vill säga för såväl privata som kommunala och statliga arbetsgivare.

– Jag stöter ibland på missuppfattningen om att det är låga ingångslöner inom offentlig sektor, men så behöver det alltså inte vara.

Däremot varierar ingångslönerna även för ekonomer mellan regionerna, med högst median i Storstockholm (34.000 kronor) och lägst i region Norr* (30.000 kronor).

Viktigt att förhandla om lönen

Nina Forssblad vill samtidigt lyfta fram vad den rekommenderade ingångslönen innebär i praktiken, oavsett yrkesroll.

– Det är i första hand en bild av hur det ser ut på arbetsmarknaden just nu. Meningen är att den ska kunna fungera som en utgångspunkt i löneförhandlingar inför en anställning. För det är viktigt att tänka på att lönen är en förhandlingsfråga, säger hon.

Undersökningar som Akavia har gjort visar att de som lämnar ett löneanspråk till arbetsgivaren i genomsnitt får väsentligt mer i ingångslön.

– Dessutom har ingångslönen stor betydelse som grund för din kommande löneutveckling under hela arbetslivet. 

Hon rekommenderar att du hör av dig till Akavias rådgivare inför en löneförhandling, eftersom de kan komma med bra tips på hur du ska argumentera.

– I många jobbannonser finns det uppgifter om fackliga representanter på arbetsplatsen. Hör gärna av dig även till dem, de kan säkert komma med värdefull information om både tjänsten och arbetsplatsen.

Läs även: Freja fick drömlönen och drömjobbet

Personalvetare – argumentera för värdet

För personalvetare ligger årets rekommenderade ingångslön på i princip samma nivå som förra året; 34.000 kronor jämfört med 33.900 kronor år 2022. Medianingångslönen 2022 låg på 32.000 kronor, vilket var en ökning med 2.000 kronor från föregående år.

– Under pandemin uppmärksammades värdet av HR-kompetens, men för att komma in på rätt lönenivå gäller det som vanligt att kunna argumentera för det värde som din kompetens tillför, säger Nina Forssblad.

För en personalvetare kan det till exempel handla om att peka på kunskaper inom arbetsrätt och aktuella it-system som används inom en viss yrkesroll.

– Rent generellt är det också bra att ha en öppen och nyfiken attityd under en anställningsprocess. Det visar att du är intresserad och engagerad, något som en arbetsgivare tycker är värdefullt.

Jurister kan ha stor arbetsbörda

När det gäller jurister var den rekommenderade ingångslönen förra året 33.500 kronor, och medianingångslönen hamnade väldigt nära den nivån (33.000 kronor). För 2023 har den rekommenderade ingångslönen höjts till 35.000 kronor.

– Något som är bra att tänka på är att det är många faktorer som styr ingångslönen. Det handlar alltså inte enbart om vilken utbildning du har gått, utan även om sådant som ansvar, bransch och region säger Ulrika Husmark, professionsanalytiker på Akavia.

För jurister framgår det bland annat en generell skillnad mellan olika sektorer: hos privata och kommunala arbetsgivare var medianingångslönen 34.000 kronor förra året, medan den låg på 30.300 kronor i statlig sektor.

– Tittar vi specifikt på det privata näringslivet ser vi att många jurister har ett väldigt högt arbetstempo och på till exempel advokatbyråer finns förväntningar på ett högt antal fakturerbara timmar. En stor arbetsbörda kan vara en utmaning som en del uppskattar, men som också brukar ge en hög stressnivå. I en av våra undersökningar framkom det att 60 procent av juristerna upplever att de är stressade minst en gång i veckan.

Samhällsvetare – kan förväntas se jobbet som ett kall

För samhällsvetare låg den rekommenderade ingångslönen 2022 på 33.900 kronor, medan medianingångslönen var 32.100 kronor.

– Den rekommenderade ingångslönen ska vara ett riktmärke för vad som är en rimlig  nivå, så det är inte överraskande att medianen ligger något lägre. Men samtidigt pekar det på en tendens som vi ibland märker hos de arbetsgivare som söker samhällsvetare, nämligen att man förväntas att se jobbet som ett kall, säger Ulrika Husmark.

Hon konstaterar också att det ibland kan upplevas mindre tydligt vilken kompetens en samhällsvetare bidrar med i en viss roll, jämfört med exempelvis ekonomer och jurister.

– Det kan många gånger vara värdefullt att ta hjälp av Akavias rådgivare för att få hjälp att marknadsföra sig vid en anställningsprocess, och veta vilka kompetenser som är viktiga att lyfta fram, säger hon.

Den rekommenderade ingångslönen för 2023 ligger på 34.500 kronor, och även Ulrika Husmark understryker vikten av att löneförhandla redan vid sin första anställning efter examen.

– Vi vet att det finns en del som är glada över att få ett första jobb, och direkt accepterar den lön som arbetsgivaren erbjuder. Men se löneförhandlingen som en fortsättning av jobbintervjun där du har sålt in din kompetens och det du kan bidra med. Ha lite is i magen när du får ett löneförslag och be om att få återkomma. Tänk också på att ha ett visst förhandlingsutrymme i det löneanspråk du själv lägger fram.

 

* Region Norr omfattar Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län.