Om din bonus är ensidigt utgiven betyder det att den kan utebli om arbets­givaren exempelvis inte anser sig ha råd. Akavias förhandlare svarar på en vanlig medlemsfråga.

Fråga: På mitt jobb har vi alltid tilldelats en årlig bonus efter verksamhetsårets slut. På ett möte häromveckan berättade vår chef att vi inte får någon bonus det här året. Jag blir såklart upprörd och får god lust att säga upp mig. Det går inte att känna annat än att jag blivit snuvad på belöningen för hårt slit. Är det lagligt av arbetsgivaren att göra på det här viset?

Svar: Bonus, provision, prestationslön … kärt barn har många namn men går allt som oftast under benämningen rörlig lön. Rörlig lön är något som varierar över tid och i huvudsak bestäms utifrån resultat, dina egna och/eller verksamhetens.

När du ingår en anställning där en del av lönen är rörlig är det viktigt att du säkerställer huruvida den rörliga lönen är fastställd genom ett avtal eller benämns i termer som ”ensidigt utgiven” alternativt ”diskretionär”. De två senare typerna innebär att arbetsgivaren besitter ensamrätt att besluta om utbetalning av rörliga lönedelar ska ske eller inte. Om er bonus är ensidigt utgiven innebär det att den kan utebli om arbets­givaren exempelvis inte anser sig ha råd.

Om rörliga lönedelar utgör en större del av din inkomst bör du försöka avtala fram rätten till att få denna vid bestämda tidpunkter och även hur stor bonusen ska vara. Sådana avtal är lättast att få till i samband med att du ingår en ny anställning. Är du på väg att ingå en ny anställning och vill ha hjälp att granska ett anställningsavtal kan du ta hjälp av vår medlemsrådgivning.

Läs också: Vad tjänar privatrådgivaren?

Läs också: Löneförmåner – så bra är de

Läs också: Det här är ett lönetillägg

Jessica Rosén, förhandlare/rådgivare på Akavia

Jessica Rosén är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Hon svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.