Bruttolönen i Stockholmsområdet för en KAM (key account manager eller nyckelkundsansvarig) i 40–50 årsåldern ligger oftast i intervallet 60 000–90 000 inklusive rörliga tillägg (som utgör dryga 10% av den genomsnittliga lönen). Det berättar lönespecialist Sören Lundgren.

Fråga: Jag är på väg att söka ett jobb som Key Account Manager. Företaget ligger i Stockholmsområdet och har cirka 400 anställda. I dag arbetar jag som säljare på ett företag med liknande produkter som företaget där jag ska söka jobb. Är född 1980 och tjänar 52 000, ingen övertidsersättning. Funderar över hur mycket jag kan förvänta mig i lön.

Svar: Key Account Manager brukar innebära att man har ett särskilt ansvar för någon eller några av företagets viktigare kunder. Det handlar ofta om strategisk kundbearbetning och att kunna odla partnerskap med kunden. Lönerna för denna grupp är relativt höga inte minst om kunden är stor och genererar höga intäkter.

Sören LundgrenRörliga ersättningar är mycket vanliga inom gruppen. Bruttolönen, i Stockholmsområdet, för någon i 40–50 årsåldern ligger oftast i intervallet 60 000–90 000 inklusive rörliga tillägg (som utgör dryga 10% av den genomsnittliga lönen). Utanför våra tre största städer ligger lönerna med tyngdpunkt på 65 000 men det är också mer än 25 procent som har 75 000 eller mer. 

Läs också: Det tjänar en privatrådgivare

De högsta KAM-lönerna återfinner vi på bank- och finansområdet samt inom tech (IT och telecom), medan det ser mer blygsamt ut på handels- och tjänsteområdena samt inom industrin. Det är nog ganska vanligt att övertidsersättning är inräknad i lönen och att man får 30 semesterdagar. 

Sören Lundgren, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Sören Lundgren är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Han svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här

 

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.

 

Så mycket förlorar medlemmarna på obetald övertid

Gratisjobbet
Tre av fyra Akavia-medlemmar arbetar ofta över, många flera timma ri veckan. Nästan var tredje får inte kompensation för sitt övertidsarbete. Det visar en ny undersökning. Akavia Aspekts granskning om det obetalda övertidsarbetet publicerades i mars 2021.

Så mycket förlorar du på obetald övertid

Sveriges åklagare är tidspressade

Återkommande övertidsarbete kan vara ett hot mot hälsan

Coronan skapar ökade krav på att kunna stänga av jobbet

Arbetsplatsen där få jobbar övertid