I en brittisk studie som gjordes för ett par år sedan fick rekryterare välja mellan olika kandidater med attraktivt utseende och oattraktivt utseende. De tänkta jobben var ett specialistjobb och ett enklare jobb i servicesektorn. I tre fall av fyra valdes de attraktiva kandidater till posten som specialist, då de uppfattades som mer kompetent, ärlig talangfull och mer intelligent än de mindre attraktiva kandidaterna.

När det gäller det mindre kvalificerade servicejobbet valdes i högre grad kandidater med mindre attraktivt utseende.

Hur kommer sig då detta?

Till en del kan det förklaras med den brittiska termen entitlement: en oftast klassrelaterad medfödd förväntan på ett visst bemötande och en viss position i samhället. Ett omdiskuterat fenomen i Storbritannien, men troligen universellt, om än inte lika uttalat.

Styrs man av stereotypen att attraktiva personer är mer intelligenta, kompetenta och talangfulla, blir den logiska konsekvensen att dessa kandidater gallras bort från enklare arbeten.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

När man rekryterar till en mindre prestigefull tjänst, undviker man kandidater som kommer att betrakta jobbet som ovärdigt, ointressant och som så fort de kan letar sig vidare till en soligare plats i samhället. Styrs man av stereotypen att attraktiva personer är mer intelligenta, kompetenta och talangfulla, blir den logiska konsekvensen att dessa kandidater gallras bort från enklare arbeten.

När rekrytering allt oftare sker på distans och med digitala presentationer ökar risken att utseendet prioriteras upp på bekostnad av andra kvalitéer hos kandidaten. Enligt rekryteringsföretaget TNG är det här en ökande trend i coronans spår.

Men är inte moderna rekryterare bättre än så? Kanske inte alltid. I en undersökning från TNG säger nästan hälften av alla HR-specialister och en tredjedel av cheferna att de påverkas av kandidatens utseende vid en anställningsintervju. En jobbsökare av sju misstänker de inte fick jobbet på grund av hur de ser ut.

I vilken grad vi låter oss påverkas av stereotyper beror till stor del på hur medvetna vi är om dem. Så upp med dem på bordet. Att diskutera våra fördomar hjälper oss att fatta bättre beslut.

Den brittiska studien Perceived Entitlement Causes Discrimination Against Attractive Job Candidates in the Domain of Relatively Less Desirable Jobs finns att läsa här.

Rekryteringsföretaget TNG skriver mer om sin undersökning och utseendetrenden här.