I hårda tider som dessa kan de vara svårt att spontant känna tacksamhet. Risken är snarare att vi tar ut vår frustration på varandra. Än svårare är det att vara tacksam på beställning, bara för att chefen har läst om tacksamhet i någon managementtidning.

Men det kan vara mödan värd. I alla fall om man får tro en ny studie från USA. Efter ett experiment som beskrivs utförligare i Harvard Business Review, drog en grupp forskare slutsatsen att uttryck för tacksamhet stärker relationer, ger ökad självkontroll, skapar en känsla av stöd och trygghet och uppmuntrar till sociala kontakter.  Men sådana uttryck uppstår inte alltid av sig själv. Ofta krävs det en genomgripande attitydförändring och konkreta organisatoriska åtgärder.

Så hur skapar man en miljö där tacksamhet uttrycks på ett sätt som inte känns krystat och tillgjort?

Som med mycket annat behöver man öva innan det blir naturligt. Det går naturligtvis att ordna kickoff-helger och spela tacksam i olika rollspel. Men en enklare variant är att dagligen lägga ett par minuter på att anteckna vem och vad som inspirerat tacksamhet: en tacksamhetsdagbok. Sen bör det finnas kanaler där man kan uttrycka tacksamheten. Företagsledningen kan avsätta en vägg där tacksamhet kan uttryckas med postit-lappar, eller ett motsvarande digitalt rum, eller som en stående punkt på möten. Ledningen måste självklart föregå med gott exempel.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Sammanför tacksamma personer

Att sammanföra personer som drar nytta av varandras arbete kan vara det bästa sättet att skapa en känsla av samhörighet och tacksamhet. Forskarna nämner ett konkret exempel från deras egen värld: en grupp anställda som arbetar med att samla in pengar till forskningsprojekt fick träffa projektmedlemmar och höra hur de använder pengarna och hur viktig finansieringen var för deras arbete.

Efter en månad kunde man se en markant ökning av tiden de talade i telefon med potentiella finansiärer - och hur mycket pengar de faktiskt drog in.

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här.

 

Distansjobb - det nya normala?

Coronapandemin har bidragit till att digitaliseringen tagit
ett stort steg framåt och att distans- och hemarbete blivit allt vanligare. Men att omvandla köket eller andra delar av hemmet till en arbetsplats innebär stora arbets­miljömässiga utmaningar,
såväl fysiska som sociala. Läs vårt tema om hemmakontoret som publicerades i oktober 2020.

Blir hemmajobb det nya normala i framtiden?

Både risker och fördelar med arbete på distans

Juridisk gråzon på hemma­kontoret

Distansjobb vardag redan före corona

Hemmajobb kräver tydligt ledarskap